Tiistai, 31.5.2016
Helka, Helga
Kolumni

Valtimon sykkeen on tasaannuttava arkeen

  • Esa Nevalainen

Esa Nevalainen
Epäluulot ja entiseen luottaminen nousivat kannoksi kaskeen Valtimolla valmiiksi neuvotellussa kuntaliitoksessa Nurmeksen kanssa.
Valtuuston selvä enemmistö päätti, että Valtimo selviää paremmin itsenäisenä kuntana kuin osana Nurmeksen kaupunkia.
Tulevaisuuden ennustajia riitti enemmän liitoksen vastustajien puolella kuin kannattajien keskuudessa. Useimmat olivat varmoja, että Valtimo taantuu Nurmeksen kylänä.
Ajatus pelkän itsenäisen kunnan turvasta on vain rohkea ennustus, sillä totuutta toisenlaisen päätöksen seurauksista ei tulla koskaan näkemään.

Päättäjillä paluu arkeen ei Valtimolla käy kuitenkaan ruusuilla tanssien tiiviin työrupeaman vaatineiden liitosneuvottelujen jälkeen.
Valtimon kunnan talous on luisumassa kovaa vauhtia alamäkeen. Sitä ei tilinpäätöslukujen valossa pelasta edes kassavarojen turva.
Kunta nosti liitosneuvotteluissa esille investointipaketin, jonka toteuttaminen vie kunnan taloutta entistä vaativampiin aikoihin. Päättäjiltä pitääkin nyt löytyä rohkeutta tehdä myös ikäviä ja vaikeita päätöksiä.
Kunnan tulevaisuuden takeeksi Valtimon päättäjät ovat nostaneet muun muassa velan ottamisen ja kunnan työntekijöiden osa-aikaistamisen.
Konstit ovat toteutettavia, mutta hyödyt kunnan kannalta olemattomia. Kuinka houkutteleva kouluttautuneelle työnhakijalle on pieni kunta, jossa tarjolla on vain osa-aikaista työtä?
Velan otto on kuntien takauskeskuksen ulkopuolelle jääneelle Valtimolle monia kuntia kalliimpaa, mistä syystä kunnan on ollut järkevä pidättäytyä lainoista. Kuinka velan maksu hoidetaan entistä vähemmillä veronmaksajilla, jos velkaa on pelätty jo parempina aikoina?
Näihin ja moniin muihin kipeämpiin kysymyksiin Valtimon päättäjiltä tulee löytyä vastaus lähivuosina, sillä ne on tarjottu nyt lähes ainoiksi ratkaisumalleiksi oman kunnan ja palvelujen takeena.

Valtimolla kuntaliitos nousi selvityksen jälkeen vain tunnekysymykseksi.
Liitoksen pahimmat pelot tarttuivat jo kuntavaaleja miettiviin valtuutettuihin, vaikka neuvottelutulosta pidettiinkin monissa puheissa hyvänä Valtimon kannalta.
Päättäjien kantoja ruokki erityisesti etukäteissuunnitelmista poiketen loppumetreillä järjestetty kuntalaiskysely, jonka tuloksen pystyi päättelemään jo ennakkoon.
Valtimolaiset, joille on vuosia kerrottu kunnan vahvasta taloudesta, eivät halua hävittää omaa, tunnesiteillä itseensä sidottua kuntaa.
Nurmeksessa kyselyn lopputulos olisi ollut todennäköisesti hyvinkin erilainen ja liitosmyönteinen.
Nyt Valtimon päättäjillä on kiire tasata sykkeensä ja keskittyä tekemään seuraavia päätöksiä järjellä. Tunteellisiin huutoäänestyksiin ei enää pian ole varaa.

Kirjoittaja on Karjalaisen aluetoimittaja.