Maanantai, 30.5.2016
Pasi
Pääkirjoitus

Lääkkeet löydyttävä syrjäseuduillakin

  • Karjalainen

Suo siellä, vetelä täällä. Tämä suomalainen sananlasku kuvaa hyvin myös niitä ongelmia, joihin on jouduttu, kun apteekit on velvoitettu tarjoamaan asiakkailleen halvempia rinnakkaistuontilääkkeitä: halventuneet lääkkeet ovat rankaisseet erityisesti syrjäseutujen apteekkeja, jotka eivät ole pystyneet kompensoimaan lääkkeiden myynnistä koituvia menetyksiä oheismyynnillä.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea suunnitteleekin palvelumaksuja apteekkien asiakkaille (Yleisradion uutiset, 8.5.). Palvelumaksulla varmistettaisiin paitsi apteekkipalveluiden saatavuus syrjäseuduilla myös se, että apteekit todella myös tarjoaisivat halvempia lääkkeitä. Kilpailuviraston mukaan kaikki yksityiset apteekit eivät ole noudattaneet lain kirjainta ja tarjonneet rinnakkaislääkkeitä.
Apteekkipalvelut on turvattava kattavasti koko maassa. Se on lähtökohta ja tasa-arvokysymys, josta ei saa tinkiä. Lääkkeiden saatavuus ei saa rajoittaa ihmisten asuinpaikan valintaa, ja tämä asia muuttuu yhä tärkeämmäksi väestön keski-iän noustessa.
Jos palvelumaksuilla pystytään turvaamaan kattavat apteekkipalvelut ja jos ne eivät rokota paljon lääkkeitä käyttäviä, otettakoon ne käyttöön.