Back

Tilausehdot

Karjalainen on seitsemän päivää viikossa ilmestyvä sanomalehti, jota kustantaa Sanomalehti Karjalainen Oy. Karjalainen ilmestyy vuoden jokaisena päivänä lukuun ottamatta muutamia juhlapyhiä (esimerkiksi joulupäivä ja tapaninpäivä) tai muita vastaavia päiviä. Karjalaisen ilmestymättömät päivät löydät täältä. Karjalainen ilmestyy painettuna versiona sekä digitaalisena versiona internetissä. Digilehden lukuoikeus sisältyy kaikkiin tilausmuotoihin.

1.  Tilausmuodot

Kestotilaus on tilausmuoto, joka on voimassa toistaiseksi  ilman erillistä tilauksen uudistamista. Tilausmaksu voidaan maksaa 12, 6, 4, 3 ja 2 kuukauden laskutusjaksoissa. Kestotilaus laskutetaan pääsääntöisesti laskutusjakson alkamisen jälkeen. Uuden kestotilauksen ensimmäinen laskutusjakso alkaa samasta päivästä kuin tilausaikakin ellei muuta ole sovittu. Asiakas voi muuttaa laskutusjakson pituutta tai lopettaa kestotilauksensa ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun vähintään kahta viikkoa ennen seuraavan laskutusjakson alkamista. Asiakas voi lakkauttaa kestotilauksen muulloinkin kuin laskutusjakson päättyessä, mikäli perusteltu syy (esim. sairaus, kuolema, muutto pois levikkialueelta) on olemassa. Tällöin laskutetaan jo saadut lehdet lisättynä 5 euron käsittelymaksulla ja palautetaan mahdollisesti ennakolta maksettu tilausmaksun osuus.

Määräaikaistilaus on voimassa sovitun määräajan ja se laskutetaan tilauksen alussa. Jos määräaikainen tilaus halutaan lopettaa ennen sovitun määräajan päättymistä, tilaaja on velvollinen maksamaan saamansa lehdet. Suoritettua tilausmaksua ei palauteta toimittamatta jäävien lehtien osalta muutoin kuin erityisen painavasta syystä ja tällöin Karjalainen veloittaa peruutuksesta aiheutuvan käsittelymaksun 5 euroa.

Opiskelijatilaus

Opiskelijatilaus on mahdollista tehdä määräaikaistilauksena.

Opiskelijatilauksen säännöt:

* Opiskelijatilaus edellyttää voimassa olevan opiskelijatodistuksen tai vastaavan esittämistä Karjalaisen toimipisteessä tai opiskelijatodistuksen kopion lähettämistä muulla tavalla Karjalaisen asiakaspalveluun tarkastettavaksi ennen tilauksen alkamista.
* Opiskelijatilaus on tehtävä pääsääntöisesti opiskelupaikkakunnalle
* Opiskelijatilaukseen on oikeutettu omassa taloudessaan (taloudessa ei ansiotyössä käyviä) asuva päätoiminen opiskelija ja opiskelu on ammattiin valmistava.
* Opiskelijatilausetu on henkilökohtainen, eikä sitä voi luovuttaa toiselle
* Opiskelijahintaisena tilaus voi olla voimassa enintään viisi vuotta.

Viikonlopputilaus + Digi

Viikonlopputilaus + Digi sisältää paperilehden lauantaisin ja sunnuntaisin sekä Digi-Karjalaisen lukuoikeuden jokaisena ilmestymispäivänä. Mikäli lauantai ja/tai sunnuntai on sellainen juhlapyhä jolloin Karjalainen ei ilmesty ei sitä jaeta tällöin myöskään viikonlopputilaajalle.

Digi-Karjalaisen tilaus

Digi-Karjalainen sisältää paperille painetun Karjalaisen sähköisen version (näköislehden), joka on luettavissa internetyhteyden avulla osoitteessa www.karjalainen.fi. Näköislehden lukemista varten tarvitaan Internet-selain ja siihen Flash Player –laajennus. Digi-Karjalaista on mahdollista lukea myös lukulaitteella tai älypuhelimella, jossa on iOS (iPad/iPhone), Android tai Windows -käyttöjärjestelmä. Lukemista varten pitää laitteeseen ladata esim.  Apple Store- tai Google Play -sovelluskaupasta Karjalaisen ilmainen sovellus. Digi-Karjalaista voi lukea yhdellä käyttäjätunnuksella samanaikaisesti vain yhdellä laitteella.

Lisäksi tarvitaan tunnukset lehden lukemista varten. Digi-Karjalaisen tilaus on mahdollista tehdä vain jokapäiväisenä tilauksena.

Yrityksille ja yhteisöille Digi-Karjalaisen tilaus on mahdollista tehdä IP-pohjaisen tunnistautumisen avulla. 

Karjalainen ei takaa sähköisten palveluiden virheetöntä ja keskeytymätöntä toimintaa. Karjalainen ei vastaa teknisten vikojen, häiriöiden tai järjestelmän päivitys- ja huoltotöiden aiheuttamista katkoksista tai viivästymisistä verkkopalveluissaan.

 

2. Tilausten voimaan astuminen

Karjalaisen tilaus voi astua voimaan asiakkaan haluamana päivänä edellyttäen että tilaus ehditään käsittelemään Karjalaisen tietojärjestelmässä riittävän ajoissa. Kun tilaus on käsitelty Karjalaisen tietojärjestelmässä  kello 15 mennessä, voi se astua voimaan jo seuraavasta päivästä. Karjalaisen asiakaspalvelu on avoinna arkisin kello 08:00 – 16:00 ja Kauppakeskus Iso Myyn palvelupiste Joensuun keskustassa arkisin kello 09:00 – 19:00 sekä lauantaisin kello 10:00 – 17:00. Digi-Karjalaisen tilaus astuu voimaan heti kun tilaus on onnistuneesti tallennettu Karjalaisen tietojärjestelmään. Digi-Karjalaista pääsee tällöin lukemaan heti, kun asiakas on tehnyt itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan Karjalaisen internet-sivuilla olevan rekisteröintilomakkeen ohjeen mukaisesti. Internetissä tehty Digi-Karjalaisen tilaus astuu voimaan heti kun 1. maksuerän maksutapahtuma on onnistuneesti käsitelty.

3. Jakelunkeskeytykset ja osoitteenmuutokset

Asiakas voi keskeyttää tilapäisesti Karjalaisen jakelun tai muuttaa lehden jakeluosoitetta itsepalvelusivuilla osoitteessa www.karjalainen.fi tai ilmoittamalla siitä Karjalaisen asiakaspalveluun kohdassa 2 mainittujen aikataulujen puitteissa. Tilapäisen jakelunkeskeytyksen ja osoitteenmuutoksen minimiaika on 5 päivää. Tilapäinen jakelunkeskeytys hyvitetään tilausaikana mikäli myös digilehden lukuoikeus keskeytetään. Hyvitys tapahtuu siten, että seuraava laskutusjakso tai tilauksen päättymispäivä siirtyy eteenpäin hyvitetyn ajan verran. Jos digilehden lukuoikeus säilytetään, ei keskeytysaikaa hyvitetä. Tilapäisen jakelunkeskeytyksen voi tehdä Karjalaisen kestotilaaja tai määräaikaistilaaja, jos määräaikaisen tilauksen pituus on vähintään 2 kk. Jakelunkeskeytyksen voi tehdä yhtäjaksoisesti enintään 4 kk:n ajaksi. Jakelunkeskeytyksiä voi olla yhden kalenterivuoden aikana yhteensä enintään 4 kuukautta.

Digi-Karjalaisen tilauksille ei voi tehdä jakelunkeskeytystä.

4. Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Karjalaisen tilaustuotteiden tilaushinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Hinnasto on nähtävissä Karjalaisen asiakaspalvelussa, lehdessä viikoittain ja internetissä osoitteessa www.karjalainen.fi. Mahdolliset hinnanmuutokset astuvat voimaan lehdessä ilmoitettuna ajankohtana seuraavasta laskutusjaksosta lähtien ja ne koskevat kaikkia tilauksia. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat hintoja näiden voimaantulohetkestä alkaen. Jos asiakas haluaa maksaa tilausmaksun useammassa kuin yhdessä maksuerässä, on laskutuslisä 1,10 €/erä tai 1,24 €/erä riippuen tilauksen arvonlisäverosta. Tilausmaksu on maksettava viimeistään eräpäivänä, maksumuistutuksen lähettämisestä veloitetaan muistutusmaksuna 5 €. Maksamattoman tilauslaskun perinnästä vastaa perintätoimisto. Maksamattomana päättyneestä tilauksesta veloitetaan määräaikaistilaushinnaston mukainen tilausmaksu ajalta, jolta asiakas on ehtinyt saada lehtiä.

5. Lehden jakelu

Karjalainen jaetaan lehden varsinaisella levikkialueella, joka on Pohjois-Karjalan maakunta, ilmestymispäivänään paikkakuntakohtaisen jakeluaikataulun mukaisesti. Jakelu suoritetaan taajamissa pääsääntöisesti varhaisjakeluna. Haja-asutusalueilla jakelu tapahtuu arkisin pääsääntöisesti Itella Posti Oy:n peruspalvelun mukana ja viikonloppuisin yhteislaatikoihin ns. heittolaatikkojakeluna. Muualle Suomeen Karjalainen jaetaan ilmestymispäivää seuraavana päivänä pääsääntöisesti Itella Posti Oy:n hoitamassa perusjakelussa maanantaista-perjantaihin. Karjalaisen lauantain ja sunnuntain numerot jaetaan näillä alueilla seuraavana maanantaina tai tiistaina riippuen kuljetusyhteyksistä. Ylivoimaiset, ennalta arvaamattomat olosuhteet voivat aiheuttaa jakeluaikatauluihin viivästymisiä.

Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että lehden jakajalla on esteetön pääsy postilaatikolle, postiluukulle tai heittolaatikolle. Asiakkaan tulee myös huolehtia siitä, että postilaatikkoon tai –luukkuun on selkeästi merkitty nimi ja asunnon numero.

Karjalaisen vastuu ulkomaille tilatuista lehdistä rajoittuu sovittujen lehtien toimittamiseen Helsinki-Vantaan lentokentälle.

Asiakkaan tulee reklamoida viivytyksettä Itella Posti Oy:lle, mikäli Karjalainen jää asiakkaalle tulematta. Karjalaisen vastuu rajoittuu ensisijaisesti puuttumaan jääneen lehden tuomiseen normaalijärjestelyin asiakkaalle mahdollisimman pikaisesti. Toissijaisesti Karjalainen pidentää asiakkaan tilausjaksoa kokonaan jakamatta jääneitä lehtiä vastaavalla määrällä. Karjalainen ei edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai jakamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia, välittömiä tai välillisiä vahinkoja. Tilaukset toimitetaan force majeure –varauksin (lakko, tuotantohäiriöt, sääesteet tms.) ja force majeure –esteen vuoksi toimittamatta jääneistä lehdistä ei suoriteta hyvitystä.

Asiakas voi reklamoida mahdollisista varhaisjakeluhäiriöistä Itella Posti Oy:n jakeluhäiriöpäivystykseen arkisin kello 06:00 - 16:00 ja viikonloppuisin kello 06:00 - 12:00 numeroon 0200 71400 (pvm/mpm). Perusjakeluasioissa palvelee Itellan asiakaspalvelu arkisin kello 08:00 - 18:00 numerossa 0200 71000 (pvm/mpm).

Palautetta jakelusta voi antaa myös internetissä osoitteessa www.posti.fi/palaute.

6. Vastuu Karjalaisen toimittamisesta ja painojäljestä

Karjalaisessa voi suurien painosmäärien vuoksi tai muista teknisistä syistä esiintyä vähäisiä poikkeamia painojäljessä tai paperin laadussa. Karjalainen ei vastaa tällaisista poikkeamista

7. Etämyynti

Tilaajalla on kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:n mukainen oikeus perua etämyynnissä puhelinmyyjän kautta tekemänsä tilaus vapaamuotoisella ilmoituksella 14 päivän kuluessa ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Perumiselle ei tarvitse esittää syytä. Ennen perumisilmoitusta saapuneita lehtiä ei tarvitse palauttaa.

8. Tietosuoja ja henkilötietolaki

Karjalaisen tilaajien tietoja ylläpidetään Sanomalehti Karjalainen Oy:n asiakasrekisterissä, johon tallennettuja tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon. Rekisterikuvaus ja –seloste on nähtävissä Karjalaisen asiakaspalvelussa, Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu sekä Internetissä täältä. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ja –tutkimuksiin ilmoittamalla siitä Karjalaisen asiakaspalveluun. Henkilötietolain mukaiset yhteydenotot tulee toimittaa Karjalaiselle kirjallisina ja allekirjoitettuna. Tilaajatietojen rekisteriseloste on nähtävissä täältä.

Sanomalehti Karjalainen Oy, PL 99, 80141 Joensuu. Puhelin arkisin klo 08-16: 010 230 8060