Tiistai, 24.5.2016
Tuukka, Touko
Maakunta

Käyttämättömät maanalaiset öljysäiliöt nostettava pois elokuussa

  • Karjalainen
Maanalaiset öljysäiliöt on puhdistettava ennen nostoa. Puhdistuksen suorittajalla on oltava tehtävän edellyttämä ammattitaito. Maanalaiset öljysäiliöt on puhdistettava ennen nostoa. Puhdistuksen suorittajalla on oltava tehtävän edellyttämä ammattitaito.
Käytöstä poistetut maanalaiset öljysäiliöt on nostettava ylös elokuun loppuun mennessä. Joensuun kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 13 §:n mukaan käytöstä poistetut öljy-, polttoaine- ja muut kemikaalisäiliöt on poistettava maaperästä 31.8.2012 mennessä. Säiliö on puhdistettava ennen poistamista. Puhdistuksen suorittajalla on oltava tehtävän edellyttämä ammattitaito.

Säiliötä ei tarvitse poistaa, mikäli se on asianmukaisesti puhdistettu ja täytetty hiekalla tai muulla puhtaalla maa-aineksella ennen 1.9.2005. Säiliöiden täyttö- ja ilmaputket on kuitenkin poistettava.

Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluyksiköstä muistutetaan, että mikäli säiliön poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä voi aiheutua vahinkoa muulle omaisuudelle, voidaan yksittäistapauksissa myöntää poikkeus velvollisuudesta poistaa säiliö maaperästä. Ennen poikkeuksen hakemista säiliön paikka kuitenkin tarkastetaan ja tarkastus tulee tilata Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluyksiköstä puh. 050 311 6297 tai 050 310 9435.