Torstai, 29.6.2017 
Petri, Pekka, Petra

Tilausehdot

Karjalainen on seitsemän päivää viikossa ilmestyvä sanomalehti, jota kustantaa Sanomalehti Karjalainen Oy. Karjalainen ilmestyy vuoden jokaisena päivänä lukuun ottamatta muutamia juhlapyhiä (esimerkiksi joulupäivä ja tapaninpäivä) tai muita vastaavia päiviä. Karjalainen ilmestyy painettuna versiona sekä digitaalisena versiona internetissä.

1.  Tilausmuodot

Kestotilaus on tilausmuoto, joka on voimassa toistaiseksi ilman erillistä tilauksen uudistamista. Tilaukseen kuuluu paperilehden lisäksi sähköinen näköislehti. Tilausmaksu voidaan maksaa 12, 6, 4, 3 ja 2 kuukauden välein. Kestotilaus laskutetaan aina laskutusjakson alussa. Asiakas voi muuttaa laskutusjakson pituutta tai lopettaa kestotilauksensa ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun vähintään kahta viikkoa ennen seuraavan laskutusjakson alkamista. Asiakas voi lakkauttaa kestotilauksen muulloinkin kuin laskutusjakson päättyessä, mikäli perusteltu syy (esim. sairaus, kuolema, muutto pois levikkialueelta) on olemassa. Tällöin laskutetaan jo saadut lehdet lisättynä 5 euron käsittelymaksulla ja palautetaan mahdollisesti ennakolta maksettu tilausmaksun osuus.

Määräaikaistilaus on voimassa sovitun määräajan ja se laskutetaan tilauksen alussa.  Tilaukseen kuuluu paperilehden lisäksi sähköinen näköislehti. Jos määräaikainen tilaus halutaan lopettaa ennen sovitun määräajan päättymistä, tilaaja on velvollinen maksamaan saamansa lehdet. Suoritettua tilausmaksua ei palauteta toimittamatta jäävien lehtien osalta muutoin kuin erityisen painavasta syystä ja tällöin Karjalainen veloittaa peruutuksesta aiheutuvan käsittelymaksun 5 euroa.

Opiskelijatilaus

Opiskelijatilaus on mahdollista tehdä määräaikaistilauksena. Tilaukseen kuuluu paperilehden lisäksi sähköinen näköislehti.

Opiskelijatilauksen säännöt:

- Opiskelijatilaus edellyttää voimassa olevan opiskelijatodistuksen tai vastaavan esittämistä Karjalaisen toimipisteessä tai opiskelijatodistuksen kopion lähettämistä muulla tavalla Karjalaisen asiakaspalveluun tarkastettavaksi ennen tilauksen alkamista.
- Opiskelijatilaus on tehtävä pääsääntöisesti opiskelupaikkakunnalle
- Opiskelijatilaukseen on oikeutettu omassa taloudessaan (taloudessa ei ansiotyössä käyviä) asuva päätoiminen opiskelija ja opiskelu on ammattiin valmistava.
- Opiskelijatilausetu on henkilökohtainen, eikä sitä voi luovuttaa toiselle
- Opiskelijatilaus voi olla voimassa enintään viisi vuotta.

Viikonloppu+Digi -tilaus

Viikonloppu+Digi -tilaus sisältää paperilehden la-su sekä näköislehden jokaisena ilmestymispäivänä. Mikäli toinen tai molemmat viikonlopun päivistä on sellainen juhlapyhä jolloin Karjalainen ei ilmesty, ei sitä hyvitetä tilausajassa.

Digi-Karjalaisen tilaus

Digi-Karjalainen sisältää paperille painetun Karjalaisen sähköisen version (näköislehden), joka on luettavissa internetyhteyden avulla osoitteessa www.karjalainen.fi. Näköislehden lukemista varten tarvitaan Internet-selain. Digi-Karjalainen on mahdollista lukea myös lukulaitteella tai älypuhelimella, jossa on iOS- (iPad/iPhone), Android-käyttöjärjestelmä. Lukemista varten laitteeseen pitää ladata laitteen sovelluskaupasta Karjalaisen ilmainen sovellus. Digi-Karjalaista voi lukea yhdellä käyttäjätunnuksella samanaikaisesti vain yhdellä laitteella.

Digi-Karjalaisen lukemista varten on asiakkaan tehtävä itselleen henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana Karjalaisen verkkopalvelussa. Digi-Karjalaisen tilaus on mahdollista tehdä vain jokapäiväisenä tilauksena. Yritykset ja yhteisöt pääsevät lukemaan Digi-Karjalaista ainoastaan ip-pohjaisen tunnistautumisen avulla.

2. Tilausten voimaan astuminen

Karjalaisen tilaus voi astua voimaan asiakkaan haluamana päivänä edellyttäen että tilaus ehditään käsittelemään Karjalaisen tietojärjestelmässä riittävän ajoissa. Kun tilaus on käsitelty Karjalaisen tietojärjestelmässä kello 15 mennessä, voi se astua voimaan jo seuraavasta päivästä. Karjalaisen asiakaspalvelu on avoinna arkisin kello 08:00 - 16:00 ja Kauppakeskus Iso Myyn palvelupiste Joensuun keskustassa arkisin kello 09:00 - 19:00 sekä lauantaisin kello 10:00 - 16:00 (kesälauantaisin 6.8.2016 saakka suljettu). Digi-Karjalaisen tilaus astuu voimaan heti kun tilaus on onnistuneesti tallennettu Karjalaisen tietojärjestelmään. Digi-Karjalaista pääsee tällöin lukemaan heti, kun asiakas on tehnyt itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan Karjalaisen internet-sivuilla olevan rekisteröintilomakkeen ohjeen mukaisesti. Internetissä tehty Digi-Karjalaisen tilaus astuu voimaan heti kun 1. maksuerän maksutapahtuma on onnistuneesti käsitelty.

3. Jakelunkeskeytykset ja osoitteenmuutokset

Asiakas voi keskeyttää tilapäisesti Karjalaisen jakelun tai muuttaa lehden jakeluosoitetta ilmoittamalla siitä Karjalaisen asiakaspalveluun kohdassa 2 mainittujen aikataulujen puitteissa. Tilapäisen jakelunkeskeytyksen ja osoitteenmuutoksen minimiaika on 5 päivää. Tilapäinen jakelunkeskeytys hyvitetään tilausajassa siten, että seuraava laskutusjakso tai tilauksen päättymispäivä siirtyy eteenpäin keskeytystä vastaavan ajan. Mikäli tilaukseen sisältyvän näköislehden lukuoikeus säilytetään, ei keskeytysaikaa hyvitetä. Tilapäisen jakelunkeskeytyksen voi tehdä Karjalaisen kestotilaaja tai määräaikaistilaaja, jos määräaikaisen tilauksen pituus on vähintään 2 kk. Jakelunkeskeytyksiä voi olla yhden kalenterivuoden aikana yhteensä enintään 4 kuukautta.

Pelkän Digi-Karjalaisen tilausta ei voi keskeyttää.

4. Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset

Karjalaisen tilaustuotteiden tilaushinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Hinnasto on nähtävissä Karjalaisen asiakaspalvelussa, lehdessä viikoittain ja internetissä osoitteessa www.karjalainen.fi. Mahdolliset hinnanmuutokset astuvat voimaan lehdessä ilmoitettuna ajankohtana seuraavasta laskutusjaksosta lähtien ja ne koskevat kaikkia tilauksia. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannuslisäykset korottavat hintoja näiden voimaantulohetkestä alkaen. Jos asiakas haluaa maksaa tilausmaksun useammassa kuin yhdessä maksuerässä, on laskutuslisä 1,10 €/erä tai 1,24 €/erä riippuen tilauksen arvonlisäverosta. Tilausmaksu on maksettava viimeistään eräpäivänä, maksumuistutuksen lähettämisestä veloitetaan muistutusmaksuna 5 €. Maksamattoman tilauslaskun perinnästä vastaa perintätoimisto. Maksamattomana päättyneestä tilauksesta veloitetaan määräaikaistilaushinnaston mukainen tilausmaksu ajalta, jolta asiakas on ehtinyt saada lehtiä.

5. Lehden jakelu

Karjalainen jaetaan lehden varsinaisella levikkialueella, joka on Pohjois-Karjalan maakunta, ilmestymispäivänään paikkakuntakohtaisen jakeluaikataulun mukaisesti. Jakelu suoritetaan taajamissa pääsääntöisesti varhaisjakeluna. Haja-asutusalueilla jakelu tapahtuu arkisin pääsääntöisesti Posti Oyj:n peruspalvelun mukana ja viikonloppuisin yhteislaatikoihin ns. heittolaatikkojakeluna. Muualle Suomeen Karjalainen jaetaan ilmestymispäivää seuraavana päivänä pääsääntöisesti Posti Oyj:n hoitamassa perusjakelussa maanantaista-perjantaihin. Karjalaisen lauantain ja sunnuntain numerot jaetaan näillä alueilla seuraavana maanantaina tai tiistaina riippuen kuljetusyhteyksistä. Ylivoimaiset, ennalta arvaamattomat olosuhteet voivat aiheuttaa jakeluaikatauluihin viivästymisiä.

Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että lehden jakajalla on esteetön pääsy postilaatikolle, postiluukulle tai heittolaatikolle. Asiakkaan tulee myös huolehtia siitä, että postilaatikkoon tai -luukkuun on selkeästi merkitty nimi ja asunnon numero.

Karjalaisen vastuu ulkomaille tilatuista lehdistä rajoittuu sovittujen lehtien toimittamiseen Helsinki-Vantaan lentokentälle.

Asiakkaan tulee reklamoida viivytyksettä jakeluhäiriöpäivystykseen tai Karjalaisen asiakaspalveluun mikäli Karjalainen jää Karjalaisesta johtuvasta syystä asiakkaalle tulematta. Karjalaisen vastuu rajoittuu ensisijaisesti puuttumaan jääneen lehden tuomiseen normaalijärjestelyin asiakkaalle. Toissijaisesti Karjalainen pidentää asiakkaan tilausjaksoa kokonaan jakamatta jääneitä lehtiä vastaavalla määrällä. Karjalainen ei edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai jakamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia, välittömiä tai välillisiä vahinkoja. Tilaukset toimitetaan force majeure -varauksin (lakko, tuotantohäiriöt, sääesteet tms.) ja force majeure -esteen vuoksi toimittamatta jääneistä lehdistä ei suoriteta hyvitystä.

Asiakas voi reklamoida mahdollisista jakeluhäiriöistä varhaisjakelualueilla Posti Oyj:n jakeluhäiriöpäivystykseen ja muun Suomen osalta Posti Oyj:n palautepalveluun. Jakelupäivystyksien yhteystiedot löytyvät päivän Karjalaisesta sekä Internetistä osoitteesta www.karjalainen.fi. Lisätietoja saa myös Postista osoitteesta www.posti.fi. Jakeluhäiriöistä voi ilmoittaa myös Karjalaisen verkkosivuilla olevan palautelomakkeen kautta. Tällöin jakeluhäiriön käsittelyyn on varattava muutama vuorokausi aikaa.

6. Vastuu Karjalaisen toimittamisesta ja painojäljestä

Karjalaisessa voi suurien painosmäärien vuoksi tai muista teknisistä syistä esiintyä vähäisiä poikkeamia painojäljessä tai paperin laadussa. Karjalainen ei vastaa tällaisista poikkeamista.

7. Etämyynti

Tilaajalla on kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:n mukainen oikeus perua etämyynnissä puhelinmyyjän kautta tekemänsä tilaus vapaamuotoisella ilmoituksella 14 päivän kuluessa ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Perumiselle ei tarvitse esittää syytä. Ennen perumisilmoitusta saapuneita lehtiä ei tarvitse palauttaa.

8. Tietosuoja ja henkilötietolaki

Karjalaisen tilaajien tietoja ylläpidetään Sanomalehti Karjalainen Oy:n asiakasrekisterissä, johon tallennettuja tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon. Rekisterikuvaus ja -seloste on nähtävissä Karjalaisen asiakaspalvelussa, Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu sekä Internetissä täältä. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ja -tutkimuksiin ilmoittamalla siitä Karjalaisen asiakaspalveluun. Henkilötietolain mukaiset yhteydenotot tulee toimittaa Karjalaiselle kirjallisina ja allekirjoitettuna.

Sanomalehti Karjalainen Oy, PL 99, 80141 Joensuu. Puhelin arkisin klo 8-19: 010 230 8060

Päivitetty 21.6.2017 Digi-Karjalaisen vaatimusten osalta.