play

Laura Meriluoto: Nuoret tarvitsevat tukemme

Karjalainen

Ylellä oli 27.2. ansiokas artikkeli syrjäytyneistä nuorista, jotka eivät ole töissä, työttöminä, opiskelijoina tai työkyvyttömyyseläkkeellä. Artikkelissa esiin nostetut asiat ja yhteiskunnan epäkohdat ovat hyvin tuttuja järjestökentällä, josta jutussa haastateltu nuorikin oli lopulta löytänyt kokemuksen osallisuudesta.