play

Karoliina Partanen: Lasten oikeudet perhepolitiikan keskiöön

Karjalainen

Suomessa huostaanotettujen lasten määrä on liian suuri. Lapsia on sijoitettuna kodin ulkopuolelle kaksi kertaa enemmän kuin 25 vuotta sitten. Yksi syy huostaanottojen määrän kasvuun on perheiden ja lasten hyvinvoinnin eriytyminen. Eriytyminen näkyy myös oppimistulosten heikentymisenä ja viime kädessä lastensuojelun toimenpiteinä.