play

Jertta Harinen: Ikäneuvolat osaksi hyvinvointialueiden toimintaa

Karjalainen

Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo ovat Pohjois-Pohjanmaan ohella Suomen sairaimpia maakuntia. THL:n sairastavuusindeksissä on huomioitu seitsemän vakavaa sairausryhmää: syövät, sepelvaltimo- ja aivoverisuonitaudit, dementia, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, tapaturmat sekä mielenterveyden häiriöt. Koko Suomen kaupunkivertailussa Kuopion tilanne on huolestuttava.