play

Kari Kulmala: Ampumarataharjoittelu tärkeää maanpuolustustyötä

Karjalainen

Maanpuolustukselliset yhdistykset ylläpitävät alueillaan erittäin tärkeää vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoinen maanpuolustustoiminta on yhdessä yleisen suomalaisen asevelvollisuuden kanssa maanpuolustuksen selkäranka. Tästä selkärangasta on huolehdittava myös vaalien jälkeen. Toiminnalle on mahdollistettava riittävät tilat, resurssit ja rahoitus.