play

Talkootyön uudet muodot kiinnostavat yhä useampaa

Karjalainen

Suomalainen vapaaehtois- ja talkootyön perinne voi edelleen hyvin, mutta tekemisen muodot ovat muuttumassa. Toisaalta satunnaisen, projektiluontoisen ja löyhästi organisoidun vapaaehtoistyön määrä lisääntyy, mutta samanaikaisesti entistä pienempi joukko tekee sitoutuneesti yhä enemmän vapaaehtoistyön tunteja.