play

Velallisia koskevat lait päivityksen tarpeessa

Velallisen tietojenantovelvollisuutta ja itsekriminointisuojaa koskevia lakeja pitäisi täsmentää, toteaa Reima Kukkonen väitöstutkimuksessaan.

Velallisen tietojenantovelvollisuutta ja itsekriminointisuojaa koskevia lakeja pitäisi täsmentää, toteaa Reima Kukkonen väitöstutkimuksessaan.

Karjalainen

Velkojat voisivat saada nykyistä paremmin omansa takaisin, jos velallisen tietojenantovelvollisuutta koskevaa lainsäädäntöä täsmennettäisiin.