play

Ylemmän AMK-tutkinnon nimikkeeksi halutaan maisteri

Karjalainen

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen työryhmä esittää, että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden tutkintonimike muutettaisiin muotoon maisteri (AMK).