play

Maksuttomat kotipalvelut entistä isommalle joukolle sotainvalideja

Karjalainen

Hallitus esittää, että maksuttomiin sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluihin oikeutettujen sotainvalidien joukkoa laajennetaan. Jatkossa työkyvyttömyysasteen pitäisi olla vähintään kymmenen prosenttia korvauksen saamiseksi. Nykyisin raja on 15 prosenttia.