play

Hallitukselta nippu täsmälääkkeitä eriarvoistumiseen ja työllisyyteen, työaikalaki nosti pulssia riihessä

STT

Hallitus keskittyi kehysriihessä ennen muuta keinoihin, joilla työllisyyttä voisi parantaa ja eriarvoistumista vähentää. Nuorten työttömien työllistämistä helpotetaan, muuntokoulutusta ja TE-toimistojen henkilökuntaa lisätään ja muuttamista paikkakunnalta toiselle helpotetaan.