play

Saamelaiskäräjälain valmistelu lykkääntyi – keskustan Maijala toivoo lisää tietoa metsäsaamelaisista

Saamelaiskäräjälaki säätää, kuka saa äänestää saamelaiskäräjävaaleilla. Suurimmat näkemyserot liittyvät lain kohtaan, jossa määritellään, kuka on saamelainen.  LEHTIKUVA / OTTO PONTO

Saamelaiskäräjälaki säätää, kuka saa äänestää saamelaiskäräjävaaleilla. Suurimmat näkemyserot liittyvät lain kohtaan, jossa määritellään, kuka on saamelainen. LEHTIKUVA / OTTO PONTO

STT

Saamelaiskäräjälain uudistaminen lykkääntyy jälleen. Lakia yritettiin uudistaa jo edellisellä hallituskaudella, mutta asia pysähtyi eduskuntaan. Nyt valmistelutyön oli määrä olla valmis ensin huhtikuun loppuun ja sitten toukokuun puolivälin tienoille tultaessa, mutta loppuviikosta kävi ilmi, että uusi määräaika on elokuussa.