play

Diakonissalaitos sai rahoitusta väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisemiseen – keskusrikospoliisi jatkaa omaa exit-toimintaansa ilman uutta tukea

STT

Diakonissalaitos kertoo käynnistävänsä exit-hankkeen, jossa tuetaan ihmisten irtautumista aatemaailmalla perustellusta väkivallasta ja ehkäistään väkivaltaista radikalisoitumista. Tarkoituksena on, että väkivaltaisesti radikalisoituneita henkilöitä tuetaan palaamaan takaisin yhteiskuntaan.