play

Naiset tekevät selvästi miehiä enemmän osa-aikatyötä

Suomessa tuli vuoden 2020 alusta voimaan työaikalaki, joka mahdollistaa sen, että jos työntekijä haluaa sosiaalisista tai terveydellisistä syistä johtuen tehdä kokoaikatyön sijaan osa-aikatyötä, on työnantajan pyrittävä järjestämään työt näin. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Suomessa tuli vuoden 2020 alusta voimaan työaikalaki, joka mahdollistaa sen, että jos työntekijä haluaa sosiaalisista tai terveydellisistä syistä johtuen tehdä kokoaikatyön sijaan osa-aikatyötä, on työnantajan pyrittävä järjestämään työt näin. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

STT

Noin 17 prosenttia suomalaisista palkansaajista tekee osa-aikatyötä, eli esimerkiksi keskimääräistä lyhyempää työviikkoa, lyhyempiä työpäiviä tai näitä molempia. Osa-aikatyön tekeminen on selvästi yleisempää naisten kuin miesten keskuudessa: joka viides nainen ja joka kymmenes mies tekee osa-aikatyötä.