play

Itä-Suomi voisi päästä tuulivoiman verotuloista osille, jos hallituksen suunnitelma toteutuu

Kuva: Lehtikuva

STT

Suomen tuulivoimabuumi näkyy erityisesti länsirannikolla ja osin maan keskiosissa. Itä-Suomessa tuulivoimahankkeita on vireillä hyvin vähän, joten alueen kunnat ovat jäämässä myös jatkossa ilman tuulivoimaloiden tuomia verotuloja.

Yhtenä syynä tuulivoimaloiden vähäiseen määrään maan itäosissa on pidetty sitä, että voimalat häiritsisivät Puolustusvoimien valvontaa alueella. Puolustusvoimien mukaan voimalat muun muassa lyhentävät tutkien kantamaa ja muodostavat katvealueita.

Hallitus pyrkii hallitusohjelman mukaan ratkomaan tuulivoimayhtiöiden ja Puolustusvoimien ristiriitaa Itä-Suomessa uudella kompensaatiolailla. Lain ideana olisi, että Puolustusvoimille hankittaisiin uusia valvontajärjestelmiä ja -laitteita, jotta tuulivoimaloiden valvonnalle aiheuttamat haitat pystyttäisiin kompensoimaan. Selvitysmies, kenraaliluutnantti evp. Arto Räty ehdotti keväällä julkaistussa selvityksessä lain säätämistä. Nykyään Räty työskentelee johtavana neuvonantajana viestintätoimisto Milttonilla.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) teollisuusneuvoksen Pekka Grönlundin mukaan keskeinen kysymys liittyy kompensaatioalueen määrittämiseen Itä-Suomesta. Auki on myös se, miten kompensaatiomaksut jaettaisiin valtion ja tuulivoimayhtiöiden välillä sekä maksun suuruus.

Mainos alkaa
Mainos päättyy
Mainos alkaa
Mainos päättyy

Grönlund kertoo, että ministeriö ei ole vielä aloittanut kompensaatiolain valmistelua. Lain säätäminen tulee viemään hänen mukaansa melko pitkään, koska muun muassa edellä mainittuja asioita pitää selvitellä.

Selvityksessä esitettiin, että kompensaatioalueita voisi toteuttaa vaiheittain. Aluksi alue voisi olla esimerkiksi 200 kertaa 200 kilometriä.

Koko alue ei tulisi tuulivoimayhtiöiden käyttöön, vaan tälle alueelle määritettäisiin tuulipuistoille sopivat rakentamisalueet. Niillä noudatettaisiin tavallisia tuulivoiman lupamenettelyjä.

Tämän lisäksi Puolustusvoimat, tuulivoimayhtiöt ja valtio sopisivat tarvittavista kompensaatioratkaisuista. Voimaloiden rakentamisprosessin aikana Puolustusvoimat rakennuttaisi alueelle uusia valvontajärjestelmiä.

Mainos alkaa
Mainos päättyy
Mainos alkaa
Mainos päättyy

Selvitysmies Räty kertoo STT:lle, että lain tarkoituksena olisi taata se, että Puolustusvoimille kustannettaisiin sen tarvitsema uusi teknologia.

–  Ei voi olettaa, että Puolustusvoimat maksaisi yksittäisten yritysten liiketoiminnan mahdollistamisen, Räty sanoo.

Kompensaatiolain pitäisi olla Rädyn mukaan mahdollisimman tasapuolinen kunnille ja tuulivoimayhtiöille. Täysin tasapuolinen se ei olisi, koska laki koskisi rajattua aluetta.

Kompensaation kustannukset maksaisivat tuulivoimayhtiöt ja valtio. Räty ei kommentoi, miten summa pitäisi hänen mielestään jakaa.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Rädyn mukaan Itä-Suomessa tuulivoimaloiden rakentamista on vaikeuttanut Puolustusvoimien vastustuksen lisäksi myös esimerkiksi asutus, luontoarvot, loma-asutus ja porotalous.

Suomessa on entuudestaan yksi lailla säädetty tuulivoiman kompensaatioalue. Se on Perämeren kompensaatioalue Raahen seudulla, kooltaan noin 2  400 neliökilometriä.

Laki säädettiin viime vuosikymmenen alussa, koska tuulivoiman kannalta suotuisassa paikassa voimalat olisivat häirinneet Puolustusvoimien valvontaa. Yhden voimalan kompensaatiomaksuksi määritettiin 50  000 euroa. Kompensaatioalueelle on rakennettu joitain tuulivoimaloita ja yksi uusi tutka.

TEMin Grönlund arvioi, että Itä-Suomessa kompensaatiomaksu olisi selvästi suurempi kuin Raahen seudulla. Rädyn selvityksessä mainitaan, että uudet Itä-Suomen kompensaatioalueen sensorijärjestelmät maksaisivat kymmeniä miljoonia euroja, ilmavalvontakone yli 300 miljoonaa.

Perämeren kompensaatioalueen korvausmaksut on jaettu valtion ja alueelle rakentaneiden tuulivoimayhtiöiden välille. Grönlundin mukaan myös Itä-Suomen malli olisi todennäköisesti tällainen.

–  Kun hallitus on päättänyt leikata energiasektorilta ja monelta muulta sektorilta, kuvittelisin, että painopiste on enemmän tuulivoimatoimijoissa, mistä maksut kerätään.

Puolustusvoimien insinööri Jussi Karhila kertoo STT:lle, että Puolustusvoimat ei vastusta tuulivoiman rakentamista Itä-Suomeen, vaikka voimalat vaikeuttavat valvontaa. Puolustusvoimat antaa Suomessa kaikista yli 50 metriä korkeista tuulivoimahankkeista lausunnon. Hankeen toteutuminen vaatii puoltavaa lausuntoa.

Puolustusvoimat on antanut vuoden 2011 jälkeen myönteisen lausunnon 76 tuulivoimahankkeesta, jotka ovat sadan kilometrin etäisyydellä itärajasta. Hankkeet mahdollistaisivat yli tuhannen voimalan rakentamisen.

–  Tuntuu oudolta, että sinne pitäisi saada uusia myönteisiä lausuntoja, kun näitäkään ei ole rakennettu. Syy on jossain muualla kuin Puolustusvoimissa, Karhila sanoo.

Tuulivoimalat haittaavat Karhilan mukaan useilla tavoilla Puolustusvoimien valvontaa. Voimalat esimerkiksi lyhentävät tutkan kantamaa. Voimaloiden lähialueille muodostuu puolestaan katvealueita, joissa kohteita, kuten lentokoneita, miehittämättömiä aluksia ja ohjuksia, ei havaita.

Suomessa oli Tuulivoimayhdistyksen mukaan vuoden 2022 lopussa lähes 1  400 tuulivoimalaa. Pääosin ne sijoittuvat länsirannikolle.

Ennen kompensaation suunnittelua Karhilan mielestä paras ratkaisu olisi toteuttaa myönteisen lausunnon saaneet hankkeet.

Karhila muistuttaa, että valvontajärjestelmän uudistaminen on vaativa tehtävä. Se vaatisi muun muassa isoja maanlunastuksia.

–  Jos olemassa olevia tutkajärjestelmiä siirrettäisiin, joillekin myönteisen lausunnon saaneelle voimalalle pitäisi antaa kielteinen lausunto. Voimalan paikka on katsottu sen mukaan, että tällä sijoittelulla se ei vaikuta meidän valvontakykyyn.

Karhilan mukaan kompensaatiorahoilla alueelle voitaisiin hankkia esimerkiksi uusia tutkia. Myös tutkajärjestelmällä varustettu valvontalentokone voisi olla yksi vaihtoehto.

–  On rahamäärästä kiinni, mitä voitaisiin hankkia.

Tuulivoimabuumi on leviämässä länsirannikolta ja maan keskiosista myös Lappiin. Tämän vuoden heinäkuun loppuun mennessä tuulivoimayhtiöt ovat saaneet Puolustusvoimilta lausunnon noin 2  600 tuulivoimalasta, joita suunnitellaan Lappiin. Näistä noin 550 on saanut Puolustusvoimilta myöntävän lausunnon ja yli tuhat on mennyt Teknologian tutkimuskeskukselle (VTT) haittavaikutusten laskentaan. Loput noin tuhat Puolustusvoimat on tyrmännyt.

Pohjois-Pohjanmaa erottuu tämän vuoden tilastoissa Lapin ohella. Puolustusvoimat on antanut Pohjois-Pohjanmaalle eniten myönteisiä lausuntoja, noin 800.

Uusiutuvan energian yrityksen OX2:n maajohtaja Teemu Loikkanen kertoo STT:lle, että yhtiö haluaisi rakentaa tuulivoimaloita Itä-Suomeen. Yhtiön hankkeet ovat kuitenkin kaatuneet pääosin Puolustusvoimien vastustukseen.

–  Itä-Suomessa olemme saaneet lukuisia kieltäviä lausuntoja Puolustusvoimilta, Loikkanen sanoo.

Toisena esteenä on puutteellinen sähköverkko. Loikkasen mukaan yhtiöt voisivat rakentaa Itä-Suomeen tietylle alueelle paremman sähköverkon, jos sinne voisi varmuudella rakentaa tuulivoimaloita.

Loikkanen pitää esitettyä kompensaatiolakia hyvänä ratkaisuna. Hänen mielestään alueen pitäisi olla kooltaan riittävän suuri, jotta sinne voisi rakentaa paljon voimaloita. Näin myös sähköverkon rakentamisen voisi keskittää tietylle alueelle.

Loikkanen sanoo, että he olisivat valmiita osallistumaan kompensaatiomaksuihin. Hän ei kuitenkaan kommentoi, minkälaisella osuudella.

TEMin Grönlundin mukaan Suomen energiajärjestelmän kannalta olisi suotavaa, jos tuulivoimaloita olisi myös maan itäosissa.

–  Jos tuulivoimalat keskittyvät yhdelle alueelle, tyynellä säällä sähköntuotanto vähenee. Siksi voimaloita olisi parempi hajauttaa, Grönlund sanoo.

Selvityksen laatinut Räty muistuttaa, että tuulivoimalat olisivat tärkeitä Itä-Suomen elinvoiman kannalta varsinkin nyt, kun Venäjän vastainen raja on sulkeutunut. Voimalat toisivat alueen kunnille verotuloja ja maanomistajille tuloja.

Monet kunnat ovat hyötyneet merkittävästi voimaloiden tuomista kiinteistöveroista. Esimerkiksi Pyhännän kunnassa Pohjois-Pohjanmaalla tuulivoimaloiden tuomat kiinteistöverot ovat yhtä suuret kuin kunnan keräämät tuloverot.

Puhdas energia ja paremmat siirtolinjat voisivat houkutella Itä-Suomeen uusia investointeja. Rädyn mukaan Itä-Suomen elinvoimaisuus ja hyvä infrastruktuuri parantaisivat myös Suomen maanpuolustuskykyä.

Itä-Suomen kunnat joutuvat odottamaan kuitenkin vielä pitkään tuulivoiman tuomia hyötyjä. Kompensaatiolain säätäminen vie aikaa ja tuulivoimaloiden rakentamisprosessit kestävät useita vuosia.

uusimmat

Tarinat

Tarinat

Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta

Luetuimmat

Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta

Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta

LÄHETÄ KUVA TAI VIDEO

Näitkö jotain mielenkiintoista? Lähetä kuva! Voit lähettää Karjalaiselle uutiskuvien ja - videoiden lisäksi ajankohtaisia kuvia, jotka ovat hienoja, mielenkiintoisia, hauskoja tai kertovat erikoisista asioista.

whatsApp

Whatsappilla:

Numeroon 050 3500 245

phone

Toimitus, uutisvihjeet:

010 230 8110

email

toimitus@karjalainen.fi