play

35 000 opiskelijaa sai Kelalta epämiellyttävän viestin

Kuvituskuva.

Kuvituskuva. Kuva: Marko Kauko

Ville Hardén

Kela on lähettänyt 35 162 opiskelijalle päätösehdotuksen opintotuen takaisinperinnästä, koska heidän tulonsa olivat vuonna 2022 korkeammat kuin opintotukilain mukainen vuosituloraja.