play

Osa koululaisista joutuu syömään vartissa tai heti kello kymmenen jälkeen – Valtaosa kouluista ei noudata suositusta

Yhdeksäsluokkalaisten Iida Holopaisen (vas.) ja Veera Paavolan luokan ruokailuun on varattu 35 minuuttia. He pitävät sitä riittävänä aikana.

Yhdeksäsluokkalaisten Iida Holopaisen (vas.) ja Veera Paavolan luokan ruokailuun on varattu 35 minuuttia. He pitävät sitä riittävänä aikana. Kuva: Henna Sotamaa-Leino

Henna Sotamaa-Leino

Suuressa osassa kouluista syömiseen on varattu liian vähän aikaa ja kouluruokailu alkaa suositeltua aiemmin. Tämä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Opetushallituksen syksyllä 2023 tekemästä TEAviisari-tiedonkeruusta. Peruskouluille tehdyn kyselyn tuloksista raportoitin äskettäin.