play

Tulottomien talouksien osuus kasvaa – yhä suuremmalla osalla perustoimeentulotuen saajista ei ole ansiotuloja tai etuuksia

Tulottomilla kotitalouksilla tarkoitetaan perustoimeentulotukea saavia kotitalouksia, jotka eivät saa ansiotuloja tai ensisijaisia etuuksia, kuten työttömyysturvaa, eläkettä, opintotukea, sairauspäivärahaa tai lasten kotihoidon tukea.

Tulottomilla kotitalouksilla tarkoitetaan perustoimeentulotukea saavia kotitalouksia, jotka eivät saa ansiotuloja tai ensisijaisia etuuksia, kuten työttömyysturvaa, eläkettä, opintotukea, sairauspäivärahaa tai lasten kotihoidon tukea. Kuva: Johanna Erjonsalo

Henna Sotamaa-Leino

Aiempaa suurempi osuus perustoimeentulotukea saavista kotitalouksista on niin sanottuja tulottomia kotitalouksia, jotka ovat vailla ensisijaisia etuuksia ja ansiotuloja.