play

Sari Kaasinen roolistaan kulttuurijohtajana: "Kuntatalous on mitä on, ei siinä minun pettymykseni mitään auta"

Sari Kaasinen

Sari Kaasinen Kuva: Minna Raitavuo

Olli Sorjonen

Sari Kaasinen johtaa Saimaa-ilmiötä virkavapaalla Joensuun kulttuurijohtajan toimesta. Puhuttaessa Saimaa-ilmiöstä, sivutaan myös Joensuun kulttuurielämää ja sen taloutta useaan otteeseen.