play

Siilaisen rampin liikennejärjestelyt muuttuvat tänään - valo-ohjaus käyttöön

Toimitus

Joensuussa Siilaisen eritasoliittymän liikennejärjestelyt muuttuvat maanantai-illlasta 26.9 alkaen eli tänään.