play

Metsästyslakiin tulossa useita muutoksia

Kuva: Jouni Turunen

Pekka Puustinen

Metsästyslakiin tulee asteittain useita muutoksia, joista laajinta joukkoa koskee hirvenmetsästyksen päättyminen niin sanotuilla sirpalealueilla. Vuonna 2018 ja viimeistään vuonna 2019 hirveä saa metsästää vain yhtenäisellä metsästysalueella.