play

Jari Leppä allekirjoitti järvilohihankkeen miljoonatuen Kuurnassa

Kuva: Jarno Artika

Pekka Puustinen

Pohjois-Karjalassa ja koko Vuoksen vesistön alueella laajan tuen saanut Saimaan järvilohen pelastamishanke nytkähti keskiviikkona aimo harppauksen eteenpäin, kun maa- ja metsätalousministeriö päätti 1,2 miljoonan euron tuesta Kuurnan vesivoimalan tulvauoman kunnostamiselle järvilohen luontaiseksi lisääntymisalueeksi.