play

Sattumallakin sormensa lohipelissä

Kuva: Riikka Hurri

Pekka Puustinen

Sattumalla on osuutensa siinä, että Kuurnaan rakennetaan pienvesivoimalaitos mahdollistamaan järvilohen luontainen lisääntymiskoski.