play

Ilomantsilla ei huomautettavaa Pamilon juoksutuksen nostosta

Kuva: Marko Puumalainen

Helena Romppanen

Ilomantsin kunnanhallitus ei nähnyt Aluehallintovirastolle osoitetussa lausunnossaan huomautettavaa Vattenfall Oy:n lupahakemukseen, joka koskee vähimmäisjuoksutusta koskevan luvan tarkistusta sekä maksimivirtaaman nostamista.