play

Tiesuunnitelma Karvion uudesta sillasta valmistumassa - uuden sillan rakentaminen ja tien korjaaminen Karviosta Viinijärvelle pyritään saamaan valtion ensi vuoden budjettiin

Heinävedelle Karvion sillan viereen rakennetaan mahdollisesti jo lähivuosina uusi silta ajoneuvoliikenteelle, ja nykyinen silta jää kevyen liikenteen käyttöön.

Heinävedelle Karvion sillan viereen rakennetaan mahdollisesti jo lähivuosina uusi silta ajoneuvoliikenteelle, ja nykyinen silta jää kevyen liikenteen käyttöön. Kuva: Mikko Makkonen

Sari Vanninen

Joensuun ja Varkauden välisen valtatie 23:n perusparannuksen loppuunsaattaminen Viinijärven ja Karvion välillä sekä uuden sillan rakentaminen Karvion kanavan yli pyritään saamaan valtion ensi vuoden talousarvioon. Hankkeen kustannusarvio on yhteensä noin 28 miljoonaa euroa. Siitä sillan osuus on noin 12 miljoonaa euroa.