play

Energiakäyttö ja Venäjä-sulku ovat turvanneet puuvirtaa: Sahatavaran ja sellun huippusuhdanne meni, mutta puulle riittää kysyntää

Kesäkorjuukelpoiset harvennusleimikot ovat haluttuja, ja kun talvet leudontuvat, niiden merkitys korostuu puunhankinnassa.

Kesäkorjuukelpoiset harvennusleimikot ovat haluttuja, ja kun talvet leudontuvat, niiden merkitys korostuu puunhankinnassa. Kuva: Jarno Artika

Esa Kurki

Metsäteollisuuden lopputuotemarkkinat ovat hiipuneet kuluneen vuoden aikana, mikä näkyy puun kysynnän ja kantohintojen painumisena.