play

Kaupunki tarjoaa vaarojen yläkoulua Heinävaaraan

Marita Jalkanen

Virkamiesehdotus Joensuun vaarapitäjien yläkoulupalveluiden järjestämiseksi on, että Heinävaaran alakoulun yhteyteen rakennetaan uudet koulutilat yläkouluopetusta varten. Vaarakuntien yläkoululaisia riittäisi kahden rinnakkaisen vuosiluokan verran eli niin sanottuun kaksisarjaiseen kouluun.