play

Outokummussa seurataan asumisessa syntyvien lietteiden tyhjennyksiä – jos tyhjennyksestä on aikaa, asukkaalle lähetetään kirje

Kuva: Marko Puumalainen

Miia Hartikainen

Outokummussa seurataan asumisessa syntyvien saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennyksiä. Seurantaa tehdään kunnallisen viemäriverkoston ulkopuolella sijaitseviin vakituisesti asuttuihin kiinteistöihin. Tarkoitus on varmistaa, että kiinteistöjen säiliöt on tyhjennetty jätehuoltomääräysten mukaisesti.