play

"Lapset kohtaavat netissä todellisia asioita, joilla on todellisia vaikutuksia" - eniten ahdistavat esimerkiksi väkivaltaiset videot ja ilman suostumusta lähetetyt seksuaalissävytteiset viestit

Kuva: Heikki Kotilainen

Petra Mustonen

Verkko ei ole kaikille lapsille ja nuorille yhtä turvallinen paikka. Pelastakaa Lapset ry:n selvityksen mukaan lapsen ja nuoren tausta ja elämäntilanne vaikuttavat huomattavalla tavalla siihen, kuinka haavoittuvassa asemassa he ovat digitaalisissa ympäristöissä.