play

Näkökulma: Julkisia tietoja on viime vuosina joutunut liian usein pyytämään Pohjois-Karjalassa oikeusteitse – hidas käsittely mahdollistaa ajan pelaamisen, vaikka virhetulkintoja tehdään vilpittömästikin

Anna Suoniemi

"Hallinto-oikeus katsoo, ettei pyydetyn tiedon salassa pidolle ole perustetta."