play

Pakkastalvi kiihdyttää hakkeen kysyntää - juukalainen hakeyrittäjä Jari Pehkonen on pettynyt energiapolitiikan lyhytjänteisyyteen ja pitää turpeen alasajoa surkeana asiana

Jari Pehkosen mukaan hakkeen käytön lisääminen ei ole haketusurakoitsijoista kiinni.

Jari Pehkosen mukaan hakkeen käytön lisääminen ei ole haketusurakoitsijoista kiinni. Kuva: Ilpo Paananen

Ilpo Paananen

Alkutalven pakkaskelit ovat kasvattaneet tuntuvasti lämmitysenergian kulutusta. Erityisesti sen ovat saaneet tuntea kukkarossaan pörssisähköä käyttävät taloudet. Haketusurakoitsijoille pakkaset ovat tienneet kiireisiä päiviä.