play

Puronsuun suunnitteluun esitetään aikalisää Joensuussa – asumisen lisäämisen mahdollisuudet selvitettäisiin laajempana kokonaisuutena

Lähdeperäisen purouoman ympäristö jäisi nykytilaan. Lähteiköt ovat valtakunnallisesti vaarantuneita luontotyyppejä.

Lähdeperäisen purouoman ympäristö jäisi nykytilaan. Lähteiköt ovat valtakunnallisesti vaarantuneita luontotyyppejä. Kuva: Santeri Karjalainen

Marita Jalkanen

Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen esittää, että kaupunginhallitus palauttaisi Rantakylän Puronsuun ja Pataluodonpuiston asemakaavan valmisteltavaksi uudelleen ja evästäisi selvittämään tarkemmin, mitkä kaavaratkaisut tukevat alueen osayleiskaavan tavoitteiden toteutumista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.