play

Luonnonsuojelijat ovat valittaneet epäillyistä rikkeistä useissa Tornatorin hakkuissa Pohjois-Karjalassa

Tornator aikoo aukkohakata Kesonsuon suojelualueeseen rajautuvaa luonnontilaista puustoista suota ja metsää. Leimikon nauhat on laitettu samoihin puihin, joissa on suojelualueen rajamerkit.

Tornator aikoo aukkohakata Kesonsuon suojelualueeseen rajautuvaa luonnontilaista puustoista suota ja metsää. Leimikon nauhat on laitettu samoihin puihin, joissa on suojelualueen rajamerkit. Kuva: Tuuli Hakulinen

Helena Romppanen

Metsäyhtiö Tornator aikoo avohakata Kesonsuon luonnonsuojelualueeseen rajautuvaa luonnontilaista puustoista suota ja metsää Ilomantsissa.