play

Digitalisaatio sotessa lähellä ihmistä – tuottavuutta unohtamatta

Kaupallinen yhteistyö: Mediconsult Oy

Mainos. Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiolla tavoitellaan toiminnan tehostamista ja tuottavuuden kasvua sekä aitoa asiakaslähtöisyyttä. Väestö ikääntyy, kuntatyöntekijöiden eläköityminen jatkuu, hoidettavien määrä ja koronan aiheuttama hoitovelka kasvavat. Toimintojen tehostaminen on erityisen tärkeää.

Antti Kokkonen, Mediconsult Oy:n myyntijohtaja

Antti Kokkonen, Mediconsult Oy:n myyntijohtaja

Sote-uudistus ei sinänsä voi yksinään ratkaista palvelujen saatavuutta, hillitä kustannusten kasvua tai kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. Näissä talkoissa tarvitaan myös viisasta palvelujen digitalisointia ja tietoa sote-johtamisen avuksi.

- Erityisesti viimeisen vuoden aikana asiakkaamme ja sote-henkilöstö ovat olleet erittäin kovassa paineessa. Meidän tehtävämme on auttaa ammattilaisia. Muutos on sotessa jatkuvaa, ja muutosta on rakennettava hallitusti. Palvelut, ammattilaiset, potilaat ja eurot on oltava koko ajan kehittämisen ytimessä, sanoo Mediconsult Oy:n myyntijohtaja, joensuulainen Antti Kokkonen.

- Maailma muuttuu ja sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatio mahdollistaa palveluiden laajentamisen. Uskon, että palvelumallit muuttuvat tulevaisuudessa yhä asiakasystävällisemmiksi. Voimme siis kuntalaisina hyvin odottaa, että palvelut olisivat jatkossa saatavilla helpommin kuin tällä hetkellä, pohtii Kokkonen.

Paikallisilta tuottajilta paikallisille

Mediconsult on paitsi suomalainen sote-alan järjestelmätoimittaja, niin yhtä lailla pohjoiskarjalainen, paikallinen yritys.

- Haluan, että pohjoiskarjalaisilla ihmisillä menee hyvin. Teemme täällä Joensuun toimistollakin työtä, joka vaikuttaa positiivisesti julkisen talouden kestävyyteen, rahoituksen riittävyyteen ja ennen kaikkea ihmisten hyvinvointiin. Mediconsultilla töitä pääsee tekemään ihmiseltä ihmiselle. Olen vahvasti sitä mieltä, että suomalainen sote-osaaminen ansaitsee huomattavasti korkeamman arvostuksen, kuin mitä sillä tällä hetkellä on, tiivistää Kokkonen.

Kokkosen mukaan parasta työpäivässä on se, että ympärillä on asiantuntijoita, jotka kukin tuntevat oman vastuualueensa perin pohjin.

- Kukaan ei osaa kaikkea, vaan meillä on yhteisen tekemisen meininki – asiantuntijat ja ohjelmistokehittäjät löytävät yhteisen tavoitetilan lopulta hyvin helposti.

Kokkosen intohimona on parantaa sote-arkea ja niinpä hän pohtii myös, syntyisikö erinomaisista sote-palveluista kunnille ja hyvinvointialueille kilpailutekijä.

- Kun esimerkiksi hoitoon pääsy voidaan mahdollistaa erilaisin uusin keinoin, parhaat sote-palvelut voivat muodostua alueiden vetovoimatekijöiksi euron tonttien sijaan.

Sujuva tiedonkulku ja yhteistyö avainasemassa

Sote-ammattilaiset haluavat edistää ihmisten terveyttä ja luoda parempaa hyvinvointia. Pula osaajista on kuitenkin monissa sairaanhoitopiireissä todellinen. Kunnissa pohditaan myös ankarasti alan vetovoimaa.

Voidaanko asiakas- ja potilastietojärjestelmillä tukea työntekijöiden yhteistyötä ja omalta osaltaan vaikuttaa työpaikan hyvinvointiin?

Lääkäriliiton tuoreimman Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä 2021 -tutkimuksen* mukaan 75 prosenttia vastanneista on sitä mieltä, että Mediconsultin tietojärjestelmät tukevat sairaalassa hyvin yhteistyötä ja tiedonkulkua lääkärien välillä.

- Sekä potilaat että ammattilaiset hyötyvät jo digitalisaatiosta. Tulevaisuuden työn ja koulutuksen lukujärjestyksissä pitäisi kuitenkin olla enemmän tilaa etävastaanottojen ja digitaalisten potilaskontaktien sekä digitaalisen kohtaamisen oppimiseen ja kehittämiseen. Suosittelen myös miettimään etukäteen, missä ja miten digitaalisuus organisaatiossa astuu mukaan, Kokkonen sanoo.

Digitalisaatiosta on ammattilaisen työkaluksi ja kuntalaisen arjen tueksi

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmäkokonaisuuksien modulaarisuus mahdollistaa myös jonkin yksittäisen halutun toiminnallisuuden, vaikkapa digitaalisten palveluiden hankkimisen koko alueelle. Eri toiminnallisuudet ovat paitsi integroitavissa keskenään, myös sulautettavissa alueen jo olemassa oleviin järjestelmiin.

- Olemme kehittäneet kotimaisesta Mediatri-järjestelmästä seuraavan sukupolven Mediconsult Saga -asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden, joka yhdistää perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon saman järjestelmäkokonaisuuden alle.

Kokkonen näkee, että julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakas- ja potilastietojärjestelmien tuottamisen osaaminen suomalaiseen soteen vähentää merkittävästi sekä järjestelmien implementointikustannuksia että työmäärää. Kansainvälisilla toimijoilla ei ole tällaista vahvuutta.

Ennen kaikkea tehokkuuden lisäämisessä on kyse kuntalaisten entistä paremman palvelun ja hoidon mahdollistamisesta.

Suomalaisten mielipiteellä on väliä

Mediconsultilla tunnistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden asiakas- ja potilastietojärjestelmätarpeet pienistä toimijoista kokonaisiin sote-alueisiin, sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Silti on oltava jatkuvasti myös tietoisia siitä, millaisia palveluja suomalaiset haluavat käyttää.

- Kyselytutkimuksen tulosten perusteella suomalaiset suhtautuvat lähtökohtaisesti hyvin positiivisesti digitaalisiin sote-palveluihin ja käyttökokemukset niistä ovat myönteisiä. 73 prosenttia vastaajista kokee, että oma arki on helpottunut, kun osan asioista voi hoitaa verkossa.**

Järjestelmien digitaalisilla ratkaisuilla voidaan myös vahvistaa seniorikansalaisten turvallisuuden tunnetta.

- Kotidigitalisaatiota tutkivaan hankkeeseen osallistunut henkilö tiivisti mielestäni osuvasti tilanteensa: ”On turvallista tietää, että joku tietää”, kun hän oli lähettänyt omamittaustuloksia terveydenhoidon ammattilaisille tarkasteltavaksi, Kokkonen kertoo.

Vaikka kuntalainen ei tarkasti tietäisi, millaiset järjestelmät omassa sosiaali- ja terveydenhuollossa on käytössä, niin luottamusta ovat rakentamassa kotimaisen järjestelmätoimittajan huoltovarmuus, suunnittelijoiden saavutettavuus, kustannus- ja resurssiviisaus sekä tietoturva.

- Vakaasti toimivat digitaaliset ratkaisut ovat kuntalaisille kuin hyvä terveys tai onni – ”Terveyvellä on ihan niinku onnellaki, sillon ku sitä on, sitä ei yhtää huommaa”, lohkaisee Kokkonen.

Kansanviisaus kertoo, että sitä ei huomaakaan, kun terveyttä piisaa – sama pätee luotettaviin ja käyttäjäystävällisiin kotimaisiin asiakas- ja potilastietojärjestelmiin.

* Lääkäriliitto, Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä 2021 -tutkimus, ** TNS Kantar, Suomalaiset sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiosta 2021​ -kyselytutkimus

Sisältö on Karjalaisen yhteistyökumppanin tuottamaa.

uusimmat

Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta

Luetuimmat

Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta

Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta

LÄHETÄ KUVA TAI VIDEO

Näitkö jotain mielenkiintoista? Lähetä kuva! Voit lähettää Karjalaiselle uutiskuvien ja - videoiden lisäksi ajankohtaisia kuvia, jotka ovat hienoja, mielenkiintoisia, hauskoja tai kertovat erikoisista asioista.

phone

Toimitus, uutisvihjeet:

010 230 8110

email

toimitus@karjalainen.fi