play

LähiTapiolassa sijoitamme varasi kuten omamme – vastuullisesti tässä alati muuttuvassa maailmassa

Kaupallinen yhteistyö: LähiTapiola Itä

Mainos. Niin kauan kuin LähiTapiolassa on vakuutettu, on myös sijoitettu. Sijoitamme omia varojamme vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Samaan tapaan hoidamme myös kaikkien asiakkaidemme varallisuutta. Kanssamme sinä voit sijoittaa kohteisiin, jotka ovat yleensä vain suurten sijoittajien saatavilla.

Minkälaisia vaihtoehtoja on, jos palkasta onnistuu saamaan esimerkiksi 50-100 euroa kuukaudessa säästöön? LähiTapiola Idän sijoitusasiantuntijat vinkkaavat eri keinot.

Vanhan viisauden mukaan säästämisessä kaikkein vaikeinta on aloittaminen. Käytännössä säästäminen alkaa, kun omat tulot ylittävät kuukausittaiset menot. Aluksi voi tavoitella, että verojen jälkeen tilille maksetusta palkasta jäisi joka kuukausi säästöön 5-10 prosenttia. Esimerkiksi 2 000 euron nettopalkasta tämä tarkoittaisi 100 – 200 euroa säästöön kuukaudessa. Alkuun rahastoihin pääsee jo 30 euron kuukausisummalla ja laajan hajautuksen salkkuihin 50 euron kuukausisäästöillä.

LähiTapiola Idän säästömyyjä Sirpa Ahvenainen kertoo, että viime aikojen myllerrykset ovat selkeästi laittaneet ihmiset pohtimaan omaa säästämistään ja sijoittamistaan.

– Moni on ottanut meihin yhteyttä ja todennut, että säästämisellä ja sijoittamisella olisi hyvä varautua muuttuviin tilanteisiin. Esimerkiksi nuoret aikuiset ovat olleet hyvin kiinnostuneita siitä, miten varautua eläkeaikaan. Säästäminen pienillä summilla on helppo aloittaa esimerkiksi LähiTapiolan rahastoista, joihin voi sijoittaa verkkopalvelumme kautta.

Sijoitusasiantuntija Marja-Leena Soininen kertoo, että koronan ja Ukrainan sodan myötä moni on arastellut sijoittaa. Hän kuitenkin kehottaa säästämään ja sijoittamaan tilanteesta huolimatta.

– Jos pohtii sijoittamista tai säästämistä, ei kannata jäädä odottamaan niin sanotusti parempia aikoja, vaan aloittaa rohkeasti. Vaikka sijoittamisesta ja säästämisestä puhutaan paljon, voi vaihtoehtojen runsaus hämmentää. LähiTapiolan sijoitusasiantuntijat auttavat mielellään.

Tutustutaan seuraavaksi LähiTapiola Idän sijoitusasiantuntijoiden Soinisen, Ahvenisen ja LähiTapiola Private Bankin asiakkuusjohtaja Pekka Seppäsen johdolla pitkäjänteiselle kuukausisäästäjälle sopiviin vaihtoehtoihin.

1) Tilisäästäminen. Tilisäästäminen on helppo ja turvallinen tapa säästää. Nyt erittäin matalien korkojen aikana tilin tuotto jää kuitenkin olemattomaksi. Kun inflaation ottaa huomioon, tilillä säästäjän säästöt itse asiassa hupenevat ostovoiman supistumisen seurauksena.

2) Suorat osakesijoitukset. Osakesäästämisessä säästäjä ostaa yksittäisten yhtiöiden osakkeita perehdyttyään niihin. Vuoden 2020 alusta tarjolle tulleet osakesäästötilit ovat innostaneet yhä useammat suomalaiset sijoittamaan.

Palkasta rahaa sivuun siirtävän kuukausisäästäjän kannalta haastavaa osakesijoittamisessa on, että merkintäpalkkioista johtuen osakkeita ei kannata yleensä ostaa aivan pienellä kertasummalla. Alkuun päästäkseen pitäisi olla suurempi aloitussumma käytettävissä, jotta sijoitukset voi hajauttaa riittävän moneen osakkeeseen.

Osakesäästämisen hyviin puoliin kuuluvat maltilliset kustannukset. Säästämismuoto sopii erityisesti niille, jotka ovat kiinnostuneita perehtymään tarkasti sijoituskohteisiinsa ja haluavat tehdä päätökset itse.

3) Rahastosijoittaminen. Rahastosijoittamisessa useilta eri säästäjiltä kerätään varoja sijoitusrahastoon. Sijoitusrahaston salkunhoitaja hoitaa rahaston varoja asiakkaiden puolesta. Rahastoesitteestä ja avaintietoesitteestä selviää, mihin rahasto voi sijoittaa, joten niihin kannattaa tutustua. Rahaston sijoituskohteena voi olla esimerkiksi osakkeita tai korkosijoituksia tai yhdistelmärahastossa molempia. Rahastot jaetaan usein aktiivisiin ja passiivisiin rahastoihin. Aktiiviset rahastot etsivät sijoituskohteita rahastonhoitajan tekemän analyysin pohjalta. Passiiviset rahastot pyrkivät seuraamaan valittua indeksiä ja ne tavoittelevat markkinatuottoa. Niiden etuna ovat aktiivisia rahastoja alhaisemmat kustannukset.

Rahastojen riskitasot ja tuotto-odotukset vaihtelevat suuresti riippuen siitä mihin varat on sijoitettu. Rahaston suurin hyöty on hyvä hajautus, sillä esimerkiksi yhdessä osakerahastossa saattaa olla vaikkapa 30 eri yhtiön osakkeita. Rahaston minimisijoitussummat ovat yleensä pienet ja päätöksen omasta sijoituksesta voi automatisoida asettamalla kuukausittaisen suoraveloituksen itselle helppoihin rahastoihin.
Kuukausisäästäjän kannattaa tutustua rahastojen sisällön ja tuotto-odotusten lisäksi myös rahastojen kuluihin.

4) Vakuutussijoittaminen. Sijoitusvakuutukset yhdistävät säästämisen ja henkivakuutuksen ja sopivat erityisesti pitkäjänteiseen säästämiseen ja sijoittamiseen. Vakuutussäästämisellä voidaan esimerkiksi varautua omaan vanhuuteen ja ansiotulojen loppumiseen tai vanhuudesta aiheutuvan lisähoivan tarpeen rahoittamiseen. Sijoitusvakuutuksen avulla voi säästää vaivattomasti itselleen tai läheisilleen ja pitää samalla huolta heidän taloudellisesta turvastaan.

LähiTapiolan Sijoitusvakuutuksen etuna on laaja ja kilpailukykyinen sijoituskohdevalikoima. Sijoituskohteiksi voi valita LähiTapiola Henkiyhtiön muodostamia sijoitussalkkuja tai LähiTapiolan ja Seligson & Co:n sijoitusrahastoja. Sopimusaikana asiakas voi muuttaa sijoitussuunnitelmaa, kuten vaihtaa kuukausisäästön sijoituskohdetta tai tehdä säästön siirtoja kohteesta toiseen ilman myyntivoiton verotuksen realisoitumista. Kertynyt tuotto verotetaan vasta, kun varoja nostetaan ulos sopimuksesta.

5) Muita vaihtoehtoja etsivälle. Viime vuosina erityisesti asuntosijoittaminen on nostanut päätään yksityissijoittajien keskuudessa. Vuokranantajaksi ryhtyminen tuntuu monista hyvältä, koska oman asunnon hankinnan kautta usein löytyy jo tuntemusta asuntomarkkinoiden toiminnasta. Kuukausisäästäjän kannalta haasteena voi olla riittävän alkupääoman kerääminen ja riittävä hajautus. Rahojen sijoittaminen vain yhteen kohteeseen tuo mukanaan erilaisia riskejä ja toisaalta jos aiempi omaisuus koostuu lähinnä omistusasunnosta, voi olla kannattavaa harkita myös muita omaisuusluokkia.

Asunto- ja kiinteistösijoittamisesta kiinnostuneille on tullut vaihtoehdoksi yhä useampia rahastomuotoisia vaihtoehtoja. LähiTapiola Sijoituskiinteistöt on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa hajautetusti erilaisiin kiinteistöihin Suomessa.

Lisäksi Suomessa on useita satoja tuhansia metsänomistajia. Metsä on sijoitus siinä missä osakkeet, rahastot, asunnot tai muut eri omaisuuslajit. LähiTapiolan kautta oman metsänsä voi myös liittää helppohoitoiseen LähiTapiolan yhteismetsään.

Ota yhteyttä LähiTapiolaan säästämisen ja sijoittamisen asioissa:
09 453 8500

Informaatiota ei tule käsittää kehotuksena sijoittaa tiettyyn omaisuusluokkaan tai sijoituskohteeseen. Tutustu ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoitustuotetta tai -palvelua koskeviin materiaaleihin. Huomioithan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Voit menettää säästösi osittain tai kokonaan. Sijoituskohdetta koskevat avaintietoasiakirjat löydät osoitteesta www.lahitapiola.fi.

Palveluntarjoajat
Vastuulliset sijoittamisen palvelut LähiTapiolasta: LähiTapiola Varainhoito Oy tarjoaa omaisuuden hoitoa, sijoitusneuvontaa ja toimeksiantojen välittämistä. Sijoitusvakuutukset tarjoaa LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö. LähiTapiolan rahastoja hallinnoidaan Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:ssä ja LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy:ssä.

Sisältö on Karjalaisen yhteistyökumppanin tuottamaa.

uusimmat

Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta

Luetuimmat

Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta

Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta

LÄHETÄ KUVA TAI VIDEO

Näitkö jotain mielenkiintoista? Lähetä kuva! Voit lähettää Karjalaiselle uutiskuvien ja - videoiden lisäksi ajankohtaisia kuvia, jotka ovat hienoja, mielenkiintoisia, hauskoja tai kertovat erikoisista asioista.

phone

Toimitus, uutisvihjeet:

010 230 8110

email

toimitus@karjalainen.fi