play

Pääkirjoitus: Työikäisten hyvinvointia on lisättävä

Karjalainen

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) Terve Suomi -väestötutkimuksen ennakkotulokset ovat hälyttäviä. Tulosten mukaan työikäisten suomalaisten elämänlaatu on heikentynyt voimakkaasti viime vuosina. Vain joka toinen työikäinen kokee elämänlaatunsa hyväksi. Elämänlaadulla tarkoitetaan ihmisen käsitystä omasta tilanteestaan, kuten terveydestä, hyvinvoinnista, sosiaalisista suhteista ja elinympäristöstä.