play

Pääkirjoitus: Lasten kasvaneet luokkaerot haastavat peruskoulua

Karjalainen

Suomalainen koulutusjärjestelmä on rakennettu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden perustalle.