play

Lukijan kirjoitus: Sähkönsiirtoyhtiö ”hoitaa” vierimetsiä tuhoten hiilinieluja, luontoa ja metsänomistajien omaisuutta

Lukijan kirjoitus

PKS Sähkönsiirto Oy lähestyi maanomistajia tiedotteella, jossa se ilmoittaa teettävänsä keskijännitejohtojen vierimetsänhoitoa. Metsänomistajana odotin avolinjojen poistumista ja maakaapelointia – kävikin päinvastoin, nykyisten sähkölinjojen ympäriltä aletaankin kaataa lisää metsää!