Sunnuntai, 18.11.2018 
Tenho
Mielipide

Mielipide: Yläkoulu Ylämyllyllä on sijoitus tulevaisuuteen

  • Lukijan kirjoitus

Toimittaja Marita Jalkanen totesi osuvasti 13.12. Karjalaisessa minun tuskailleen talousarvion tiedotustilaisuudessa Liperin lähihistorian merkittävimmän päätöksen edessä. Tieto lisää tuskaa, joten toimittaja osui kerrassaan naulan kantaan.

Liperin kunnanvaltuusto päättää maanantaina vuoden 2018 talousarviosta. Valtuuston pohjaesityksenä on kunnanhallituksessa äänestyksen jälkeen hyväksytty talousarvio, jossa esitetään Liperin koulukeskuksen peruskorjaamista ja saneeraamista.

Itse kannatin esitystä yläkoulun rakentamiseksi Ylämyllylle ja kirkonkylän saneeraamista 0–6-luokkien tarpeisiin, vaikka ymmärrän sen haasteellisuuden talouden realiteettien näkökulmasta. Myös kunnanhallituksen esittämä kirkonkylän saneeraaminen asettaa haasteet taloudelle ja se edellyttää kolmen prosentin kasvua verotuloihin.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Liperin veroprosentti on jo nyt korkea, 21,50, ja investointiesitysten myötä paine korotuksille kasvaa. Kuntamme lainakanta on maakunnan korkein, ja investointiratkaisut lisäävät merkittävästi lainataakkaa.

Kannattamani esitys edellyttää erilaisten rahoitusmallien selvittämistä ennen erillispäätöksiä. Tämä tarkoittaa myös leasing-rahoitusvaihtoehdon selvittämistä, vaikkakin leasing-rahoituksen toteutuminen edellyttäisi nykyistä suurempaa vuosikatetta.

Kouluasiaa tulee tarkastella kokonaisuutena ja pitkällä tähtäimellä. Ylämylly on kuntamme väkirikkain taajama, jonka alueella asuu 60–70 prosenttia yläkouluikäisistä. Suuren oppilasmäärän kuljettaminen päivittäin Ylämyllyn suunnalta kirkonkylälle ei ole taloudellisesti eikä ekologisesti järkevää.

Missään kouluratkaisussa ei selvitä ilman koulukuljetuksia, vaan jonkun on aina kuljettava. Kunnan tehtävänä on huolehtia, että kuljetus toteutuu laissa säädettyjen aikarajojen puitteissa.

Tärkeää on saada päätöksiä tehtyä ja päästä pois väliaikaisista tilaratkaisuista. Oppilailla ja henkilökunnalla on oikeus turvalliseen ja terveelliseen oppimisympäristöön.

Tulen kannattamaan edelleen valtuuston kokouksessa uuden yläkoulun rakentamista Ylämyllylle. Tämä sijoitus tulevaisuuteen on kallis, mutta todellinen kustannusvaikutus kokonaisuudesta selviää vasta myöhemmin.

Terveydelle ei voida asettaa hintalappua.

Kirjoittaja: Sanna Parkkinen, Liperin kunnanhallituksen puheenjohtaja (sd.)