Lauantai, 17.11.2018 
Einari, Eino
Mielipide

Mielipide: Sähkön toimitusvarmuutta parannetaan ympäri vuoden

  • Lukijan kirjoitus

Veli Jaatinen muistutti sähkölinjojen raivaamisen tärkeydestä (Karjalainen 6.1.). Sama asia on tämän talven tykkyhäiriöiden aikana askarruttanut monia asiakkaitamme.

Sähkölinjoja on raivattu ja pidetty kunnossa myös PKS Sähkönsiirron alueella 1940-luvulta lähtien. Pahoittelen, jos emme ole onnistuneet saamaan viestiämme toimitusvarmuuden parantamistyöstä täysin kaikkialle, vaikka olemme siitä aktiivisesti kertoneet niin asiakaslehdessämme kuin muissa viestimissä.

PKS Sähkönsiirto tekee sähkönjakelun häiriöttömyyden eteen töitä suunnitelmallisesti ympäri vuoden. Ilmajohtojen aluskasvillisuus ja vaaraa aiheuttavat puut raivataan säännöllisesti kuuden vuoden välein. Tämä tarkoittaa vuosittain yli 3 000 kilometrin pituista työmaata paikallisille metsäpalveluyrittäjille.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Olemme myös kehittäneet yhdessä Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan kanssa koko Suomen mittakaavassa uraauurtavan vierimetsänhoitomallin toimitusvarmuuden parantamiseen. Tähän mennessä on vierimetsiä hoidettu tällä menetelmällä jo yli 2 000 kilometrin johto-osuudelta ja tavoitteena on kasvattaa puuvarmojen johtojen määrää 500 kilometrillä per vuosi.

Metsänhoitoyhdistys järjestää urakoitsijat vierimetsäkohteille ja hoitaa puukaupat metsänomistajien lukuun. Raivaus ja vierimetsien hoito työllistävät 55 metsäammattilaista vuosittain.

Lisäksi investoimme sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseen noin 30 miljoonaa euroa vuosittain. Rahamäärä on asiakasmäärään suhteutettunakin valtava, mutta investoinneilla ja vierimetsien hoidolla on jo nyt saatu hyviä tuloksia aikaan. Sähköttömien asiakkaiden määrä jäi vuodenvaihteen hankalassa ja laaja-alaisessa tykkyhäiriössä enimmillään 14 000 asiakkaaseen. Vielä muutama vuosi vastaavassa tilanteessa sähköttömien asiakkaiden määrä olisi noussut jopa 40 000:een ja sen myötä korjausajat olisivat vähintään kaksinkertaistuneet.

Olen itsekin ollut innokkaana nuorena miehenä raivaamassa sähkölinjoja käsipelissä. Totuuden nimessä kovasta yrityksestä huolimatta kilometrejä ja tulosta ei silloin varmasti kertynyt kovinkaan paljon verrattuna nykyiseen ammattilaisten tekemään työhön.

Arto Gylén

toimitusjohtaja

PKS Sähkönsiirto Oy