Keskiviikko, 21.11.2018 
Hilma
Mielipide

Mielipide: Sosiaalityöntekijä X:n kirjoitus oli leimaava nimettömyyden suojissa

  • Lukijan kirjoitus
Sosiaalialan työntekijän tulee kunnioittaa ja edistää asiakkaan ihmisoikeuksia. Sosiaalialan työntekijän tulee kunnioittaa ja edistää asiakkaan ihmisoikeuksia.

Karjalaisen Sunnuntaisuomalaisen kolumnissa (14.1.) ”sosiaalityöntekijä X” kirjoitti anonyymisti näkemyksensä turvapaikanhakijoiden saamista sosiaalipalveluista. Hän oli huolissaan yleisen turvallisuuden heikkenemisestä ja siitä, että uudet turvapaikanhakijat tuntevat hyvin oikeutensa, ovat vaativampia ja tämän vuoksi osa asiakaskunnasta jää vaille tarvitsemiaan sosiaalipalveluja.

Kirjoittaja lausuu näkemyksensä ammattietiikasta koko ammattikunnan puolesta. Kirjoittaja viittaa myös omaan arvioonsa pohjautuen sosiaalityöntekijöiden julkiseen vaikenemiseen vaativasta asiakastyöstä sekä jakaa turvapaikanhakijat leimaavasti kahteen asiakasryhmään, ”vaativat” ja ”hiljaiset”.

Kirjoittajan näkemys ei vastaa kansallisesti eikä kansainvälisesti sosiaalityön hyväksyttyä ammattieettistä linjausta sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, ihmisarvosta ja negatiivisen syrjinnän vastustamisesta.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Sosiaalialan työntekijän tulee kunnioittaa ja edistää asiakkaan ihmisoikeuksia. Hänellä on velvollisuus edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta kaikkialla yhteiskunnassa niiden ihmisten osalta, joiden etua hän tehtävänsä puolesta ajaa.

Ihmisoikeudet eivät ole riippuvaisia ihmisen omasta käytöksestä ja toiminnasta. Ihmisillä tulee olla yhdenvertaiset ja tasapuoliset oikeudet sosiaalipalveluihin. Mikäli sosiaalipalveluissa itsessään on epäkohtia ja puutteita, joista aiheutuu haittaa asiakkaalle, niiden tuominen esille kuuluu sosiaalialan ammattihenkilön ammattieettisiin velvollisuuksiin.

On ammattieettisesti kestämätöntä leimata turvapaikanhakijat asiakasryhmiksi hiljaisiin, vaativiin, kunnon väkeen tai epäillä heidän motiivejaan sosiaalipalvelujen asiakkaina. Kirjoittajan näkemys turvapaikanhakijoista on leimaava ja syrjivä.

Kolumnin sisältö ja kirjoittajan näkemykset eivät vastaa sosiaalialan ammattieettisiä periaatteita ja ohjeita.

Kirjoittaja: Alpo Heikkinen

ammattieettinen lautakunta
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Sosiaalityöntekijä X:n kolumni: Nykyiset turvapaikanhakijat vaativat palvelua, auttaminen ei enää riitä