Maanantai, 19.11.2018 
Elisabet, Liisa
Mielipide

Mielipide: Pitkät vuorot neuvoteltava takaisin Siun soteen

  • Lukijan kirjoitus

Hyvät Siun soten hoitotyön johtajat. Olen pettynyt teihin.

Kirjoitan tätä viestiä ruohonjuuritasolta, rividuunarin näkökulmasta. Reilu vuosi sitten organisaatio uudistettiin Siun soteksi. Siitä lähtien talon johto on ilman sen suurempaa keskustelua sanellut päätöksiä, joista monet ovat lisänneet henkilökunnan työkuormaa ja heikentäneet työssä viihtymistä. Siun soten johtoporras onkin saanut kritiikkiä kasvottomuudesta, mutta palaute on ollut tuloksetonta.

Viimeisimpänä ja allekirjoittaneelle isoimpana asiana on ollut työvuorojärjestelyihin puuttuminen. Keskussairaalassa on useissa yksiköissä, muun muassa teho-osastolla, tehty tavanomaisten työvuorojen lisäksi myös 12 tunnin mittaisia niin kutsuttuja pitkiä vuoroja. Yksiköiden toiminta on hyötynyt niistä, ja sekä lähiesimiehet että työntekijät ovat kokeneet ne hyviksi.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Siun sotea edeltäneessä organisaatiossa, PKSSK:ssa, oli laadittu paikallinen erillissopimus, että pitkiä työvuoroja voidaan tehdä. Pitkien vuorojen tekeminen on aina ollut vapaaehtoista.

Vuoden 2017 loppupuolella hoitotyön ylin johto oivalsi, että PKSSK on lakannut olemasta, eikä Siun sotessa ole pitkistä vuoroista sopimusta. Sen sijaan että uusi sopimus olisi laadittu, pitkät vuorot kiellettiin. Hyväksi havaittua, vuosikausia toiminutta järjestelmää ei siis haluttu jatkaa.

Johtoa ei yksinkertaisesti kiinnosta, että pitkillä vuoroilla turvataan potilaan hoitoa, edistetään henkilöstön työssäjaksamista, parannetaan työilmapiiriä ja tullaan myös hieman pienemmällä henkilökuntamäärällä toimeen.

Rividuunarin näkökulmasta on täysin järjetöntä, että talon päättävät henkilöt eivät kuuntele tosiasioita eivätkä työntekijöiden näkemyksiä pitkistä vuoroista.

Vanha KVTES päättyi kuun vaihteessa, ja tällä hetkellä eletään sopimuksetonta aikaa. Paikallista sopimusta ei kuulemma voida tehdä. Valtakunnallisella tasolla ammattijärjestöt neuvottelevat kiivaasti uutta sopimusta, mutta kun pöydän eri puolien näkemykset ovat kaukana toisistaan, aikaa sopimuksen syntymiseen voi vain arvailla.

Kevättalvesta tulee hyvin haastava ja henkilöstöä nakertava. Jo valmiiksi vuoden ajan väsytetty Siun soten hoitohenkilökunta joutuu vielä hankalaan linkoon. Toivon jokaiselle voimia jaksaa näiden aikojen yli.

Aikanaan tulee kuitenkin se hetki, kun uusi työehtosopimus on valmis. Toivon, että siinä vaiheessa Siun soten johto tekisi viipymättä työntekijöiden kanssa paikallissopimuksen pitkistä työvuoroista. Niille kun on olemassa hyvin painavat perustelut.

Kiitän vielä lopuksi oman osastoni apulaisosastonhoitajaa. Hän on joutunut olemaan tämän vuoden ajan hyvin hankalassa tilanteessa puun ja kuoren välissä. Hän joutuu kuuntelemaan oman henkilöstön pahaa oloa ja toisaalta noudattamaan omien esimiehiensä määräyksiä. En kadehdi hänen työtään, ja toivon hänelle jaksamista tulevaan kevääseen.

Lari Törrönen

sairaanhoitaja,

teho-osasto