Keskiviikko, 14.11.2018 
Iiris
Mielipide

Mielipide: Musiikinopiskelijat huolissaan Karelia-ammattikorkeakoulun opetuksesta

  • Lukijan kirjoitus
  • Lari Lievonen
Karelia-ammattikorkeakoulu ilmoitti vuonna 2016 musiikin opetuksen lopettamisesta. Karelia-ammattikorkeakoulu ilmoitti vuonna 2016 musiikin opetuksen lopettamisesta.

Karelia-ammattikorkeakoulun musiikinkoulutus on päättymässä lähivuosina. Kun opiskelijoita informoitiin koulutuksen lopettamisesta syksyllä 2016, rehtori Petri Raivo infotilaisuudessa puhuessaan lupasi, että koulutuksen taso sekä laatu säilyisivät musiikkikoulutuksen päättymiseen saakka.

Näin ei kuitenkaan näytä tapahtuvan.

Olemme saaneet tiedon, että päätoimisia opettajia on irtisanottu. Mikäli välittömästi irtisanottujen opetukselle olisi Karelia-amk:n mielestä tarvetta, heille tarjottaisiin sivutoimisen opettajan töitä.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

On hälyttävää, että heti työnsä menettävien opettajien kursseja on vielä kesken ja jäljellä ensi vuonna.

Sivutoimisen opettajan tuntimäärät (60 h / lukukausi) ovat aivan liian vähäiset toteuttamaan opintojaksoja, joita päätoimiset opettajat ovat aikaisemmin hoitaneet. Tämä tuntimäärä ei riittäisi toteuttamaan esimerkiksi pakollisiin opintoihin kuuluvaa jazz- ja latin-yhtyeopintoja sekä teoriaopintoja.

Jos päätoimiset opettajat eivät suostu jatkamaan työtään sivutoimisina opettajina, tulee Karelia-amk suurella todennäköisyydellä tarjoamaan heidän tilalleen muodollisesti pätevää opettajaa, jonka koulutus tulee muulta alalta kuin pop/jazz-musiikista.

Musiikin eri alat tarvitsevat opettajiksi kukin oman alansa ammattilaisia, niin klassinen, kansanmusiikki kuin pop/jazzikin. Ammattikorkeakoulutasoista opetusta ei voi korvata muodollisesti pätevällä opettajalla eikä etäopetuksella.

Musiikkipedagogin koulutus kestää 4–4,5 vuotta. Opintoihin sisältyy instrumenttiopinnot, yhtyeopinnot, teoriaopinnot, pedagogiset opinnot sekä musiikin historian opinnot. Vuonna 2015 aloittaneilla opiskelijoilla on siis vähintään vuosi opiskelusta jäljellä. Karelia-amk ei tarjoa enää osalle opiskelijoista koulutuksen edellyttämää yhtye- ja teoriaopetusta.

Huolemme on suuri myös kurssien arvosteluista sekä hyväksymisistä. Saamiemme tietojen mukaan opettajia on kehotettu päästämään oppilaita kursseista läpi ilman hyväksyttävää osaamista – kehottamalla ennemmin “laskemaan rimaa kuin nostaamaan”.

Tämänkaltainen tieto vie meiltä opiskelijoilta luottamuksen Karelia-amk:n johtoon. Se vie luottamuksen myös tulevilta työnantajiltamme Karelia-amk:sta valmistuvien musiikkipedagogien ammattitaitoon. Karelia-amk:n laiminlyönnit kohdallamme ovat kauaskantoisia.

Me Karelia-amk:n musiikinopiskelijat vaadimme saada meille kuuluvan musiikkipedagogin tutkinnon edellyttämän koulutuksen laadukkaasti ja asiantuntevasti.

Juuli Kaukinen, Peteri Mansikka, Juliana Vehviläinen ja 25 muuta allekirjoittajaa