Maanantai, 19.11.2018 
Elisabet, Liisa
Mielipide

Mielipide: Hoitajat nääntymässä työtaakan alle

  • Lukijan kirjoitus
  • Vesa Moilanen
Hoitajat joutuvat priorisoimaan tehtäviä selviytyäkseen hetkestä toiseen. Kuvituskuva. Hoitajat joutuvat priorisoimaan tehtäviä selviytyäkseen hetkestä toiseen. Kuvituskuva.

Säästäminen hoitajamääristä on kääntynyt tavoitettaan ja hoidon laatua vastaan. Vaikka terveydenhuollon menojen kasvun hillintään on kova tarve, hoitajamitoituksessa ollaan jo enimmän aikaa epäinhimillisen työtaakan alla ainakin kirurgisella vuodeosastolla.

Ylimmän johdon säästötavoitteet kovine arvoineen näkyvät potilaan saamassa hoidossa ja työntekijöiden jaksamisessa.

Sote-henkilöstöstä 40 prosenttia on hoitajia – Pohjois-Karjalassakin siis merkittävä osuus tehokkaimman keskussairaalan tuloksen tekijöistä, jo ennen Siun sotea.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Säästöjen jalkoihin jää hoitotoimenpiteiden ja käytäntöjen muuttaminen parhaan käytettävissä olevan tiedon mukaiseksi, vaikka laki edellyttää sitä. Hoitotyö tarvitsee jatkuvaa kehittämistä siinä missä lääketieteellinenkin työ. Tutkitut, hyvät hoitokäytännöt vähentävät inhimillistä kärsimystä ja kustannuksia.

Nyt pyritään selviytymään työvuoro kerrallaan ja hetki hetkeltä priorisoimaan, mitä vielä voisi jättää tekemättä, jotta potilas ei jää esimerkiksi ilman lääkitystä, toimenpiteeseen valmistamista tai voinnin romahduksen ajoissa huomaamista. Moni suihkussa käyttäminen ja kävelyttäminen jää väliin. Priorisointi on suuri pohdittava, eettinen ongelma.

Hoitajan vastuulle jää päivittäin asioita, jotka kuuluisivat lääkäreille, kuten lääkelistan päivittäminen tai sen arvioiminen, puuttuko listalta jokin potilaan tarvitsema lääke tai onko siellä sellaisia, joita siellä ei saisi olla.

Työvuorolistat ovat kiristyneet raskaiksi. Kolmivuorotyötä riskeineen tehdään vähemmillä vapaapäivillä kuin ennen. Iltavuorot ovat pidentyneet, aamuvuorot aikaistuneet. Sijaisia käytetään mahdollisimman vähän, joten hoitajilta pyydetään paljon työvuorojen vaihtoja lyhyellä varoitusajalla.

Sairauslomien lisääntyminen ei ole järkevää tai halpaa. Sairaanhoitajapäivillä kansainvälisen sairaanhoitajaliiton ICN:n puheenjohtaja Annette Kennedyn muistutti: ”Terveys on ihmisoikeus. Se on ihmisoikeus myös sairaanhoitajille. Muistakaa, että teillä on oikeus tehdä työtä turvallisesti sekä saada tarvitsemanne resurssit, kunnon työolot ja tarpeeksi henkilökuntaa.”

Keskustelukulttuuria pitäisi rakentaa yhtä tehokkaasti ja rohkeasti kuin omaa sote-ratkaisua on rakennettu. Ilmapiirin ei ole hyvä olla pelonsekainen umpio, missä pelätään työpaikan menettämistä tai oman terveyden pettämistä.

Innostava tavoite olisi voida tarjota parasta mahdollista hoitoa. Haluamme hoitajina tehdä työmme hyvin sekä jatkuvasti arvioida ja kehittää omaa työtämme potilaan ja omaisen mielipiteitä kuunnellen.

Päivi Tuominen, Nita Suomalainen, Anna-Mari Haverinen, Satu Väistö sekä kymmenet muut Siun soten sairaanhoitajat