Keskiviikko, 14.11.2018 
Iiris
Mielipide

Mielipide: Joensuun sisäilmakorjaukset herättävät huolta

  • Lukijan kirjoitus
  • Kimmo Kirves
Nepenmäen koulu suljettiin sisäilmaongelmien vuoksi. Nepenmäen koulu suljettiin sisäilmaongelmien vuoksi.

Ympäristöministeriön, Valviran, THL:n ja Työterveyslaitoksen ohjeistus sisäilmakorjauksiin on selkeä: mikrobivaurio on poistettava ja kosteusvaurioon johtaneet syyt korjattava. Tämän jälkeen rakenteet voidaan tiivistää varotoimenpiteenä korjauksen onnistumisen varmistamiseksi. Tiivistämistä ei tule käyttää ainoana menetelmänä sisäilmaongelman korjaamisessa.

Suomesta löytyy pikaisella selvittelyllä kymmeniä kohteita, joissa tiivistyskorjaus ei ole poistanut sisäilmaongelmaa. Tiivistys ei ole koskaan täysin tiivis, ja jäljelle jäävät vuotokohdat avaavat epäpuhtauksille reitin sisäilmaan. Lisäksi ilmankosteuden ja pölyn mukana liikkuvat, homeiden erittämät myrkylliset yhdisteet, mykotoksiinit, voivat tunkeutua myös tiivistysmassan läpi.

Kysynkin näin julkisesti tilakeskuksen johtajalta Timo Korhoselta, miksi tiivistyskorjauksia tehdään Joensuun kouluissa, vaikka kokemukset niistä, myös Joensuussa, ovat huonoja.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Kysyn myös Siun soten ympäristöterveydenhuollon johtajalta, terveystarkastajien esimieheltä Elina Feliniltä, miksi terveystarkastajat eivät puutu pelkkään tiivistyskorjaamiseen ja homeiden jättämiseen seiniin kasvamaan, vaikka viranomaisohjeistus sitä edellyttäisi.

Korjaustoimenpiteiden jälkeen tulisi tehdä säännöllisiä, laajoja oirekyselyjä tilojen kaikille käyttäjille eikä odottaa, että käyttäjät tekevät itse oireilmoituksia. Oireilevat työntekijät pääsevät halutessaan siirtotiloihin tai kokonaan toiseen työpisteeseen, mutta lapset ja nuoret joutuvat käymään koulua tiloissa, joista aikuisia siirretään pois! Joensuun kaupungin sisäilmatyöryhmä ei ole kyennyt näitä ongelmia korjaamaan.

Joensuuhun tarvitaan Vantaan kaupungin mallin mukainen sisäilma-asioihin perehtyneistä luottamushenkilöistä, tilojen käyttäjistä sekä heidän vanhemmistaan, terveydenhuollon ammattilaisista ja tilakeskuksen virkamiehistä koostuva sisäilma-asiain neuvottelukunta, joka ajaisi kaikkien tilojen käyttäjien asiaa.
Neuvottelukunta kehittäisi Joensuun kaupunkiin nykyistä parempaa ja avoimempaa sisäilma-asioiden toimintakulttuuria.

Jonne Posti