Keskiviikko, 21.11.2018 
Hilma
Mielipide

Mielipide: Konservatorion aiesopimuksella ei päätetä kaavasta

  • Lukijan kirjoitus
  • Juha Inkinen
Uutta konservatoriota suunnitellaan nyt Carelia-salin kylkeen Yliopistokadun varrelle. Uutta konservatoriota suunnitellaan nyt Carelia-salin kylkeen Yliopistokadun varrelle.

Carelia-saliin ja konservatorioon liittyvässä aiesopimuksessa ei sovita asioista, jotka ratkaistaan kaavalla. Päätösvalta asemakaavoista on valtuustolla, eikä sopimuksin tätä päätösvaltaa voi rajata.

Yliopiston alueella on nykyisen asemakaavan mukaisella tontilla käyttämätöntä rakennusoikeutta lähes 6 000 kerrosneliömetriä. Alue on varattu kaavassa opetuskäyttöön. Nykyiset konservatorion tilat ovat pienemmät kuin korttelin käyttämätön rakennusoikeus. Tämä antaa hyvän mahdollisuuden etsiä tilaratkaisua myös konservatorion tarpeisiin.

Päätöksenteossa on Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n, Joensuun kaupungin ja Itä-Suomen yliopiston välinen aiesopimus, jossa sovitaan suunnittelutyön käynnistämisestä ja suunnitteluvaiheen pelisäännöistä konservatorion tilatarpeen ratkaisemiseksi.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Konservatorion tilojen uudistamistarve on tunnistettu jo aiemmin. Nyt etsitään toimivaa ja toteutuskelpoista ratkaisua konservatorion toiminnalle. Kaupunki voi sijoittaa palvelunsa joko omiin tai vuokratiloihin.

Yhteistyön tekeminen aiesopimuksessa kuvatulla tavalla ei ole lainvastaista. Aiesopimuksessa on varauduttu siihenkin mahdollisuuteen, että hanke jää toteutumatta.

Jos suunnitteilla oleva laajennus ei ylitä rakennusoikeutta ja on myös muutoin asemakaavan mukainen, voidaan rakentaminen ratkaista rakennusluvalla. Valtuuston liitemateriaalina olevissa kuvissa laajennus näyttää sijoittuvan osittain katualueelle. Kyse on karkeasta alustavasta luonnoksesta, ei sovitusta ratkaisusta.
Suunnittelun edetessä tiedetään tarkemmin, onnistuuko laajentaminen sovittujen reunaehtojen ja nykyisen asemakaavan puitteissa. 

Tarvittaessa on luontevaa ratkaista rakentamismahdollisuus laadittavana olevassa Yliopistokadun kampuksen asemakaavan muutoksessa. Aiesopimus asettaa tällöin kaavan laadinnalle yhden sisällöllisen tavoitteen. Kaavahankkeessa asetetaan tämä tavoite rinnan muiden tavoitteiden ja sisältövaatimusten kanssa.
Asemakaavalla ratkaistaan myös suojelukysymykset. Yliopistoalueen rakennushistoriaselvityksen laatiminen on käynnistetty. Selvitys valmistuu loppuvuonna.

Aiesopimuksessa ei sovita nykyisin konservatorion käytössä olevien rakennusten kohtalosta. Kaupungin omistamien rakennusten Rantakatu 31:n ja entisen Tyttölyseon tulevaisuus ratkaistaan ihan erikseen.

Entinen Tyttölyseo on keskustan osayleiskaavalla suojeltu rakennus.

Anu Näätänen

Kaupunkiympäristöjohtaja

Joensuu