Keskiviikko, 21.11.2018 
Hilma
Mielipide

Mielipide: Laadukasta varhaiskasvatusta vai sirkushuveja?

  • Lukijan kirjoitus

Tuomme esiin vanhempien kokemuksia ja mielipiteitä Liperin varhaiskasvatuksesta. Useimmat meistä ovat ottaneet yhteyttä jo usean vuoden ajan varhaiskasvatuksen johtoon ja jopa kunnanjohtajaan varhaiskasvatuksessa ilmenneiden ongelmien takia. Useat yhteydenotot esimiehille eivät ole koskaan johtaneet konkreettisiin toimiin.

Ainoastaan median kautta esille tuotuihin epäkohtiin varhaiskasvatuksen johto on reagoinut. Nyt ymmärrämme, miksi kaikkien näiden vuosien aikana henkilökunnalle annettu palaute ei ole johtanut mihinkään: työntekijöiden asema näyttää olevan kunnassa mitätön.

Kuka toisi asioita esille lapsen puolesta, jos vanhempia ei uskota eikä työntekijöitä kuunnella? 

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Erityisesti tänä keväänä useat vanhemmat ovat huomanneet päiväkotien ylitäydet ryhmät, henkilökunnan väsymyksen ja kireyden. Meillä on herännyt huoli lapsiemme hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Resurssit eivät ole tasapainossa lasta hoitoon vievän vanhemman näkökulmasta. Tiedämme, että eri päiväkodeissa on sattunut kuluneen vuoden aikana eritasoisia haavereita.

Tuntuu, että Liperin varhaiskasvatuksessa panostetaan vain hankkeisiin ja uusiin avauksiin lapsen hyvinvoinnin kustannuksella. Emme halua lapsillemme sirkushuveja vaan päiväkodin, jossa on riittävä ja pysyvä hoitohenkilökunta. Lapsemme eivät edes tiedä hoitajien nimiä, niin usein hoitajat päiväkodeissa vaihtuvat.

Henkilöstömitoituksen tarkistaminen ei ratkaise ongelmia. Ongelmat ovat olleet jo ennen ryhmäkokojen muutoksia, joten paluu pienempään ryhmäkokoon ei ratkaise mitään.

Monia vanhempia on ärsyttänyt ja uuvuttanut se, että lasta ei ole saanut hoitoon lähimpään päiväkotiin, vaan lapset on pitänyt viedä kymmenien kilometrien päähän. On erikoista, että lapselle löytyy kuitenkin hoitopaikka lähipäiväkodista, kun hän täyttää viisi vuotta ja saa oikeuden ilmaiseen varhaiskasvatukseen.

Osalla meistä on erityislapsia, joten olemme tavallista enemmän yhteistyössä päiväkodin kanssa. Varhaiskasvatuksen johdon suhtautuminen meihin on ollut syyllistävää, eikä sujuvaa kasvatuskumppanuutta ole syntynyt.

Perheiden inhimillinen, oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu ei toteudu. Erityisopettajan toteutuneista – eikä toteutumattomista – tuokioista meille ei ole tullut tietoa. Liekö syynä resurssipula? Meidänkään lapsemme eivät ole saaneet päiväkotiin riittäviä tukipalveluja, kuten ei Karjalaisessa (17.6.) haastateltu perhekään. Moniammatillinen yhteistyö ei ole toiminut ollenkaan. Miksi?

Vaikka Liperi on kerta kehityksen kärjessä, miksi tulokset eivät näy missään? Luulisi näillä panostuksilla sekä työntekijöiden että perheiden olevan tyytyväisiä. Kiitokset annamme lapsiamme hoitavalle henkilökunnalle, joka varmasti tekee parhaansa.

Mielestämme päivähoidon ongelmat ovat sen laajuisia, ettei varhaiskasvatuksen johto niitä pelkillä lehtikirjoituksilla korjaa.

Viisi liperiläistä vanhempaa

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.